På jakt etter historien - Arkeologene graver på jernbanestasjonen

INGEN FUNN: Arkeologene Monica Valle og Gjermund Christensen slår fast at det ikke er funn etter gammel tid  på åkeren der den nye stasjonen skal bygges.

INGEN FUNN: Arkeologene Monica Valle og Gjermund Christensen slår fast at det ikke er funn etter gammel tid på åkeren der den nye stasjonen skal bygges. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Arkeologene slår fast at ingen i tidligere tider verken har bodd eller satt varige spor etter seg på tomta der Bane Nor skal bygge ny jernbanestasjon.

DEL

Gjengangeren møter arkeologene Monica Valle og Gjermund Christensen i avdelingen for kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsen på kornåkeren til Siren og Jan-Einar Apeness er negativ.

– Nå skal vi bare dokumentere det området som er åpnet med gravemaskin. Så er vi ferdige her, forteller Monica Valle.

De jobber med å undersøke hele strekningen fra Nykirke til Barkåker. Før byggingen av den nye jernbanen kan starte, må alt fra gammel tid dokumjenteres, en omfattende jobb.

– På Løvås fant vi funn fra steinalderen, men her på jordet under Adalborgen var det ingenting, forteller Gjermund Christensen.

Inviterer til møte

Fylkesmannen i Vestfold inviterer nå beboere i Re kommune som ønsker seg over til Horten. Det gjelder Haugan grendelag ved Preben Fossaas i Kopstadveien vest for Kopstadkrysset, Siren og Jan-Einar Apeness på Steinbjørnrød, Anne-Kirsti og Lars-Bjarne Linneflaaten i Pauliveien og Odd Eivind Sviland, også Pauliveien. Felles for alle er at de ønsker seg fra Re til Horten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VEI OG PAKERING: Dette er forslaget til Bane Nor på vei og parkering ved den nye stasjonen ved riksvei 19. Grunnen der den store P-plassen er tegnet inn, tilhører Siren og Jan-Einar Apeness.

VEI OG PAKERING: Dette er forslaget til Bane Nor på vei og parkering ved den nye stasjonen ved riksvei 19. Grunnen der den store P-plassen er tegnet inn, tilhører Siren og Jan-Einar Apeness. Foto:

Veien videre

Fagdirektør Petter Lodden hos fylkesmannen forteller at formålet med møtet er å klargjøre den videre prosessen, som hvordan fylkesmannen og kommunene følger opp saken videre. I møtet blir det ikke anledning til å drøfte argumenter for eller imot en grensejustering.

LES OGSÅ: Tok samling på Skoppum 

Petter Lodden finner det naturlig at ordfører, rådmann og eventuelt opposisjonsleder deltar fra kommunene, at Haugan grendelag stiller med to personer, og at øvrige deltar etter invitasjon.

Eier grunnen

Siren og Jan-Einar Apeness eier grunnen der den nye jernbanestasjoner er planlagt.

– Den er tegnet inn i Re kommune, eller Tønsberg etter at kommunene Re og Tønsberg har slått seg sammen. Vi kan ikke ha stasjonen for folk i Horten i Tønsberg kommune. Vi må få det aktuelle området til Horten, sier Jan-Einar Apeness, som i dag eier grunn både i Re og i Horten.

LES OGSÅ: Re-gårdbrukere vil til Horten 

– Vi har ikke fått noen signaler som tyder på at fylkesmannen vil motsette seg at vi får hele gården vår i Horten kommune, forteller Apeness. Jan-Einar og Siren Apeness eier cirka 250 mål mark i Re kommune.

LES OGSÅ: Re og Horten er helt enige om Haugan næringsområde 

– Både dyrket mark og utmark. For ei uke siden tresket jeg hvete på jordet. Hva det blir til de kommende årene vet jeg ikke. De arkeologiske undersøkelsene startet etter at kornet var slått. Jeg kjenner ikke til hvor stor aktivitet Bane Nor skal ha her de første årene.

Stasjon i Horten

Kommunene Re og Horten er enige om at området rundt den nye stasjonen rett sør for bomstasjonen på riksvei 19 skal tilhøre Horten i framtida. Det går på utvikling av det nye knutepunktet i forbindelse med etableringen av den nye stasjonen.

Jan-Einar Apeness kjenner ikke til om andre grunneiere i Re blir berørt av en grensejustering mot Horten. Grunneier Bent Lærum må trolig også avstå grunn, men han bor allerede i Horten kommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STASJOMSMESTER: Den jobben bør utvilsomt grunneier Jan Einar Apeness få. Stasjonen kommer på eiendommen til Apeness. Her i samtale med Ivar Andreassen, grunneier på Nykirke.

STASJOMSMESTER: Den jobben bør utvilsomt grunneier Jan Einar Apeness få. Stasjonen kommer på eiendommen til Apeness. Her i samtale med Ivar Andreassen, grunneier på Nykirke. Foto:

Alle tre enige

Bane Nor planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker før Tønsberg, en strekning på totalt 14 kilometer. Bane Nors anbefalte korridor er Skoppum Vest med ny stasjon på vestsiden av Adalsborgen. Bane Nor varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november i fjor. I oktober 2016 ble kommunedelplanene i Re, Horten og Tønsberg kommuner vedtatt. Alle kommunene gikk inn for Skoppum Vest.

Kommunedelplan

Kommunedelplanen består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser.

Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsen.

Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging.

Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt.

Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Artikkeltags