Jeg ønsker fortsatt en folkeavstemming, og da Vestfold og Telemark hver for seg, nettopp fordi jeg tror Vestfold trenger å få vite hva våre innbyggere ønsker/mener uten innvirkning fra Telemark som i mine øyne helt klart har vært vinneren i fylkesammenslåing hittil. En sammenslåing Vestfold og Telemark ble tvunget til å gjennomføre.

NHO mener vi står sterke som et samlet fylke, spesielt når det gjelder samferdsel. Her er jeg uenig. Vi har allerede E 18 som går igjennom Vestfold. Om noen år vil Vestfold ha togforbindelse til Oslo med togavganger hvert 15 minutt som vil gjøre Vestfold enda mer attraktivt for pendlere. Pendlere som bringer med seg skatteinntekter så jeg ser ikke hva NHO mener med sine påstander når det gjelder Vestfold, Telemark ja, Vestfold nei.

Fagforbundet er i sitt leserinnlegg mest opptatt av tjenestene til innbyggeren. Det er jeg også og for meg er det innlysende at beslutninger bør tas nær der man bor så slipper man episoder som eks vi opplevde i Horten, når kommunelegen måte gjøre grep fordi fylket nektet å sette inn nok skolebusser så smittevernet kunne overholdes som igjen forteller meg av avstanden er for stor nå.

Fylkestinget ved fylkesordføreren i spissen (selvfølgelig fra Telemark), valgte å utsette spørsmålet om folkeavstemming til desembermøtet. Med denne beslutningen forsvant også muligheten til å påberope seg at det er for liten tid til å avholde folkeavstemming. Brukes tidsaspektet som argument for ikke å avholde folkeavstemmingen, er dette da et politisk spill synlig for oss alle.

Staten har garantert midler til å gjennomføre folkeavstemming så at det koster penger å gjennomføre en folkeavstemming er også et argument som bortfaller. Hva står vi igjen med da? Når verken tid eller penger kan brukes som argument for ikke å avholde folkeavstemming for å høre folkes mening/ønske? Da er det kun politisk vilje som gjenstår og da minner jeg om hva Erik Bye skrev: «Politikere må engang lære både i Norge og andre steder at de er ikke våre herrer. I demokratiet, skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste dag de går og legger seg, at de er våre tjenere, De er folkets tjenere». Da må politikkere høre på våre meninger, og hvordan skal de vite hva flertallet ønsker uten å gjennomføre en folkeavstemming?

Det har kommet frem av fylkespolitikere etter sammenslåingen får økonomisk godtgjørelse for sin innsats som fylkespolitikere, da tenker jeg at man skal forvente full profesjonalitet fra politikerne. Avholder ikke fylkestinget folkeavstemming vil det se uheldig ut for politikerne, at egen posisjon og godtgjørelse kan ha farget synspunktet man fremmer og det ønsker vel ingen? Håper jeg.

Varafylkesordføreren (igjen fra Telemark), har i Telemarksavisa uttalt at vi ikke kan ha en folkeavstemming basert på følelser, før han i neste setning skriver at ansatte trenger arbeidsro som i seg selv er motstridene å uttale. Nei, vi skal ikke ha en folkeavstemming basert på følelser, men på hvordan vi har opplevd samarbeidet og tjenestetilbudet hittil og jeg er ikke imponert. Det har også vært interne stridigheter i fylkeskommunen, ja så ille at tidligere fylkesrådmannen gikk av. Fylkeskommunen fremstår også som for topptung så arbeidsro og gode arbeidsforhold til ansatte tror jeg vi lettere kan gi ved en skilsmisse. Da kan vi kan hente ansatte hjem til sitt nærmiljø og kjente omgivelser og få tjenester tilpasset lokalt behov og beslutninger som fattes nær oss, som vil være mer bærekraftig på flere måter. Et mer smidig og beslutningsdyktig Vestfold.

Vi som innbyggere risikerer at fylkestinget ikke ønsker folkeavstemming, om det er på grunn av feil maktfordeling eller egeninteresser hos politikerne er dette uheldig. Derfor ber jeg alle politikkere og det politiske miljøet i Vestfold for å stå på for å få en folkeavstemming, om ikke annet i Vestfold. Vestfold består av 6 kommuner som fint klarer å gjennomføre folkeavstemming i sin egen kommune. Vestfold er ikke tjent med fylkessammenslåing med Telemark som med sine avstander er dyre å drifte. Skal Vestfold ta konsekvensen av dette eller skal vi søke oss fri? Det tenker jeg politikerne er forpliktet til å finne ut av, hva vi innbyggere mener om dette, det er det som er demokrati.

Ja, det koster å skille seg, men det er i en forbigående periode, å bli i et ekteskap med skeiv maktfordeling kan bli lang dyrere og umulig å komme seg ut av seinere. Det er nå vi har sjansen og den må vi gripe. Hør min bønn, la folket bestemme, ja til Folkeavstemming.