– Jeg liker ikke at Kirkens Bymisjon bare kan seile inn i Horten, og få ja fra politikerne

Kiwanis føler seg tilsidesatt og uteglemt av kommunen. Saken gjelder lokaler til en utlånssentral.