. . . til Horten kommune i mitt innlegg 22. mai 2020, samt i august 2020, angående hastigheten i Rustadgata som endel bilførere kjører i.

For mange år siden ble Rustadgata omgjort til gang- sykkelvei med fartsgrense på 30 kilometer i timen. Mange kjører med langt høyere hastighet og dette føles av mange, særlig småbarnsfamilier, som veldig utrygt!

Det er Horten kommunes ansvar at merking av fartsgrense tydeliggjøres og det bør være en høy prioritet i 2021. Det må også være i kommunens interesse at innbyggere føler trygghet og blir boende.

Godt nytt år!