Et enstemmig kommunestyre vedtok å bevilge 200.000 kroner til «Inn på tunet», og eller andre aktører med tilsvarende tilbud innen psykisk helse for seniorer.

Aina Tufte satt på tilhørerbenken og fulgte spent med da saken ble debattert.

– Jeg er veldig takknemlig og glad for at folk i Horten heier på oss. Jeg opplever at politikerne har stor vilje for å bidra til at «Inn på tunet» kan drives videre, og er veldig glad både for de signalene de sender og pengene som er bevilget, sier Tufte.

LES OGSÅ: Derfor lykkes bedriften til Anne Karine i Horten så godt – gikk hele 1,3 millioner kroner i overskudd

Ett tilbud forsvinner

Siden dette dreier seg om tjenester kommunen kjøper inn fra en privat aktør, må både innkjøpsreglementet og likebehandlingsprinsippet følges. Det betyr at det langt fra er sikkert at Tufte gård får hele potten på 200.000 kroner.

– Det er vi forberedt på. Vi fikk ikke hele potten sist, heller. Dersom det finnes andre gode tilbud innen psykisk helse er det bare bra, det er brukerne jeg er opptatt av, sier Tufte.

På Tufte gård er det to ukentlige tilbud. Den ene gruppen erfor seniorer med tilknytning til hjemmesykepleien, den andre er for unge og eldre i alderen 25 -78 år. Den sistnevnte gruppa blir nå blir stående uten et tilbud etter at Helsedirektoratet kutter finansieringen. Den andre gruppa har midler til å drive ut juli – og nå kanskje noen måneder til, litt avhengig av hvor mye av de 200.000 kronene som går til Tufte.

– Det er jo realitetene. Den ene gruppa mangler finansiering, den andre gruppa vil vi nå kunne drive litt lenger. Det er en slitsom måte å jobbe på, men selvsagt aller verst for brukerne. Det er mange som nå mister et kjært tilbud, men det kan vi dessverre ikke lenger gi dem, sier Tufte.


Håper på 2023

I kommunestyret var det imidlertid bred enighet om å ta med «Inn på tunet» og lignende tilbud inn i budsjettarbeidet.

– Det er her håpet vårt ligger. Hvis det blir satt av nok midler til å sikre et godt og forutsigbart tilbud i 2023, hadde det vært helt fantastisk. Så skal vi gjøre alt vi kan for å opprettholde så mye aktivitet som mulig ut året, sier hun.

Partiet Rødt foreslo å gi 400.000 kroner til prosjektet, men modererte seg og ble med på det enstemmige vedtaket om den halve summen.

– Vi skulle gjerne gitt 400.000 kroner, men vi skjønte at vi måtte gå ned for å få det til. Og det er bedre med 200.000 kroner enn ingen ting, sier Alf Henriksen (Rødt).

Kontakter direktoratet

Henriksen tror det vil gå greit å få gitt støtte til Tufte-prosjektet selv om man følger innkjøpsreglementet.

– Det er viktig at dette overholdes, men hvis vi er klare på hva vi ønsker oss bør det ikke være noe problem. Det er ikke så mange bondegårder som har et slikt tilbud, og dersom det skulle dukke opp noen er jo det bare positivt, sier Henriksen.

I tillegg til å bevilge 200.000 kroner, vedtok kommunestyret også Fremskrittspartiets forslag om at ordføreren skal kontakte sentrale myndigheter og argumentere for «Inn på tunet» som konsept. Det ble uttrykt sterk misnøye med at Helsedirektoratet nå stanser støtten.