FrP og privatisering.

Om privatisering av helsetjenester

Profitt har en pris som ansatte betaler

SVs Børre Stabell mener fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenester vil føre til dårligere pensjonsvilkår og et dårligere helsetilbud til mottakerne av hjemmehjelp. Aps Jan Focas er redd for «tvangsprivatisering». Ordfører Are Karlsen mener at konkurranseutsetting av sykehjem skaper usikkerhet om hvem som skal jobbe på sykehjemmene og mener vi ikke får bedre tjenester. Aps Jacob Børresen på sin side prøver å empirisk bevise at privat omsorg er «primitivt» og «sosialt utdatert». Et merkelig budskap til alle de varme hendene som jobber i privat omsorg, spør du meg.

Bjørn-Kristian Svendsrud: – Vi må snart evne å prioritere i denne kommunen

Fremskrittspartiet tror på et samspill mellom offentlige, private og ideelle aktører innenfor velferdstilbudet i kommunen. I dag har kommunen monopol på tjenestetilbudet, noe vi mener svekker den totale omsorgen som tilbys. Dette er særlig aktualisert etter at det er blitt lagt ned 7 sykehjemsplasser. De ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene er hva jeg vil kalle hverdagshelter – De står på i en hektisk hverdag, dag inn og dag ut for å gi best mulig omsorg for beboere og brukere. Men det betyr ikke at det beste tilbudet blir gitt med kommunen som arbeidsgiver.

For meg handler valg av parti om hvilket parti man er mest enig med

FrP vil innføre fritt brukervalg i Horten. Dette er innført blant annet i Tromsø. Privat Omsorg Nord AS har hatt et sykefravær for sine hjemmehjelpere på 0,5 %. Brukerne er fornøyde og pårørende er fornøyde. Allikevel velger Arbeiderpartiet å fjerne fritt brukervalg fra og med 1. september. Ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi Ap er imot at private aktører kan bedrive velferd, på tross av at både ansatte og brukere er fornøyde.

Det blir påstått at private aktører tilbyr lavere lønn og pensjon. Dette er gjennomgående feil, selv om det kan være variasjoner. Det som forundrer meg er at venstresiden ved alle andre anledninger skryter av trepartssamarbeidet, men med en gang det er snakk om privat omsorg så er ikke arbeidslivets kjøreregler et gyldig argument lenger.

Feil om pensjon i private barnehager

De private omsorgsbedriftene i NHO Service og Handel betaler tarifflønn som avtalt i inngåtte overenskomster med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Lønningene i overenskomsten er minstelønninger, et gulv som ingen av bedriftene bundet av avtalen kan lønne under. Arbeidstakere i privat sektor, som har innskuddsbasert pensjonsordning, får mer i pensjonsutbetaling når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor, ifølge NIP-utredningen. Det gjelder både for ansatte som startet karrieren i offentlig sektor og som etter 12 år går over til privat, og de som har jobbet i privat sektor hele livet. Dessuten viser det seg at konkurransemekanismen i Oslo har økt fagdekningen.

Kommunalt eierskap og god styring er avgjørende

For første gang er kvalitet og pengebruk innen sykehjem og hjemmebasert omsorg i Norge analysert. Tall fra de 190 største kommunene er grunnlaget for analysen Kvalitet19. Analysen viser at kommuner som har utstrakt samarbeid med private om sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg, har best kvalitet på tjenestene. Når debatten om kommunenes velferdstilbud sporer av ideologisk, mister vi blikket for hva som bør være viktigst: Hvordan skal befolkningen som trenger omsorgstjenester ha det her i Horten, og hvordan skal vi dekke behovet deres i tiårene som kommer? Det er svarene Fremskrittspartiet prøver å finne, og da vil vi bruke alle de muligheter vi har for å skape verdens beste omsorgstilbud i Horten.


Bjørn-Kristian Svendsrud

Ordførerkandidat, Frp