Jeg er en av de første til å anerkjenne at lokalaviser rundt om i landet trenger online abonnenter for å holde seg flytende med stadig fallende lesertall. Men det ser ut til at Gjengangeren har glemt sin funksjon som lokalavis i Horten.
Skal ikke en lokalavis informere og belyse innbyggerne om diverse saker som angår nærmiljøet?

Hver eneste sak av verdi jeg ser om dagen ligger gjemt bak en betalingsmur. Er dette virkelig veien å gå?

Jeg er for at alle som vil ta i bruk og lese Gjengangerens artikler må betale litt for det. Enten du får papiravisen på døren eller leser nyhetene på datamaskinen.

Men jeg synes at vår lokalavis bør gjøre noen flere saker tilgjengelige for hele offentligheten som den budbringeren av informasjon den skal være. Ta for eksempel de siste dagers saker om 15 spørsmål til partier i Horten. Spørsmålet er så enkelt som hvorfor har ikke Gjengangeren gjort saker som omhandler høstens valgkamp tilgjengelig for alle? Har ikke hver borger rett til å lese og utdype seg mer i forholdene i kommunen slik at de kan gi en informert stemme 9. September?
Derfor vil jeg ha et ja til gratis valgkampsaker.