Da det tidligere i sommer ble kjent at Hortens gravkapell skulle rehabiliteres og gjøres livssynsnøytralt, utløste det stort engasjement i avisen og på Facebook.

Så ble det stille.

Stillaset på utsiden tilsier at «noe» fremdeles pågår, men korset på taket og på dørene står der fortsatt. Om det skjer noe på innsiden vet vi ikke.

Når majoriteten av kommentariatet tydeligvis mente, at annerledes troende / ikke troende må «tåle» de kristne symbolene, eller finne alternative seremonirom, er det kanskje mulig å snu det hele rundt og spørre: Hvorfor kan ikke kristenfolket også DELE et nøytralt seremonirom, – og utplassere den kristne dekoren etter behov? I stedet sier de: «Dette er vårt! Ikke rør!»

Får høre at det finnes «mange» alternative muligheter, uten at et eneste, så langt, er nevnt ved navn. Men, at det finnes 7 kirker og flere menighetshus i umiddelbar nærhet er noe vi alle kan se.

Selv i Kristiansand, -godt plassert i Bibelbeltet,- ble kapellet fra 1927 gjort livssynsnøytralt allerede for 15 år siden!

«Kapellet» (eller «krematoriet» som mine foreldre alltid kalte det) er heller ingen «kirke», men et tilbud til ALLE kommunens innbyggere.

«Vi lever i et livssynsåpent samfunn der alle skal kunne ha en seremoni ved begravelse i tråd med sitt livssyn. Nå er tida inne for at alle kommuner løfter denne saken og ser på om dette er ivaretatt», sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe til NRK 4. juli i år. Og ifølge SSB er det under 1/3 av Norges befolkning som tror på en gud.

En nøytralisering er langt, langt på overtid. Fjern korsene på dør og tak, og gi de «verneverdige», oppbyggelige(?) og trøstende(?) veggmaleriene fortrekksgardiner. Vanskeligere er det ikke! Iflg. Barne- og familieministeren kan kommunen til og med søke på en tilskuddsordning som finansierer en tredel av prosjektkostnadene.

Flere nevnte «vår kristne kulturarv» som grunn for å bevare de kristne motivene og symbolene. «Vår kristne kulturarv»? – Det er vel den som startet med Olav Haraldson (den «Hellige»), som dro gjennom landet med sine krigere og kuttet hodet av alle som ikke kunne si, at nå …. NÅ trodde de på «Kvitekrist»?

«Vår kristne kulturarv» som plasserte gapestokken på kirkebakken?

«Vår kristne kulturarv» som innførte begrepet «uekte barn»? Og bestemte at udøpte, eller mennesker som i dyp fortvilelse hadde tatt sitt eget liv, måtte begraves utenfor kirkegårdsmuren?

«Vår kristne kulturarv» som truet skeive og «gudløse» med evig pine i Helvete?

Hvis du virkelig vil vite hva «vår kristne kulturarv» har frembrakt av grusomheter og ubeskrivelig ondskap, dra til Vardø og Steilneset. 93 år med detaljert dokumenterte hekseprosesser. Innført og velsignet av den «kristne» kirken.

– Når kommunestyret allerede for et år siden vedtok å gjøre bygningen livssynsnøytral, er det vanskelig å forstå hvordan kirkeverge Svein Kåre Johansen kan gå ut og si: «Det er ikke sikkert at det blir noe av.» Men, kanskje er det en indikasjon på at det jobbes iherdig i kulissene for at vedtaket skal bli innhentet av feigheten(?) Tiden vil vise.

Roy Svensen. Framtidig bruker