På dette er Horten blant de beste i Vestfold

I én kommune i fylket har bare 47 prosent av husstandene tilgang til høyhastighets bredbånd. De andre er langt foran landsgjennomsnittet