Enda en valgkamp i gang og som vanlig er innvandring og integrering et av de viktigste temaene. Alle er imidlertid enig i at hvis vi lykkes med integrering, vil innvandring være et positivt innslag i samfunnet og hvis det feiler vil det resultere i sosiale utfordringer og i sitt ytterste konsekvens, splittelse. Politikken som blir vedtatt og løsningene som blir implementert på dette området vil ha konsekvenser både på kort- og langsikt. Det er derfor viktig at disse blir grundig debattert også i perioder utenom valgkampen og man tar lærdom av gode erfaringer. For å få gode resultater er det viktig å definere hva integrering innebærer og hva slags forventninger man legger til grunn for en vellykket integrering.

Innvandrere som kommer til Norge, kommer i håp om å skape seg et bedre liv, å jobbe, stifte familie, ha personlig utvikling, være en del et samfunn og kunne bidra. De kommer imidlertid fra forskjellige land med forskjellige bakgrunn, kulturer, opplevelser, utdanningsnivå og forventninger, hver og en er et individ med egen ryggsekk.
Det har i lang tid blitt gjennomført en feilslått politikk basert på tilfeldige tiltak som har resultert i at man i en viss grad mislyktes med integreringen, i hvert fall i noen av de større byene. Heldigvis for Norge har dette ikke hatt de store konsekvensene pga det lave antallet innvandrere som er kommet til landet. Den store feilen innen innvandringspolitikken har vært at alle innvandrerne er blitt behandlet likt i integreringsprosessen, uansett bakgrunn, alder og utdanningsnivå. Man har ikke vektlagt behovet til individet eller grupper av personer med samme bakgrunn i integreringstiltakene.

En løsning kan være at man lager enkle prosedyrer og tester for å kartlegge innvandrernes kunnskaper, både språkferdighetene og deres samfunnskunnskap. På den måten kan man kartlegge både kompetanse og behovene, deretter tilby tilpassede opplegg. Det er ikke sikkert at alle trenger 600 timer obligatorisk norsk undervisning, kurs i grunnleggende matematikk og andre tiltak som kan være unyttig.

Innvandrere kommer ofte fra land hvor deltagelse i samfunnet i landet de forlot har vært begrenset pga kulturelle og politiske utfordringer eller konflikter. Det er derfor viktig at de får en innføring i deres plikter og rettigheter, samtidig fremme budskapet om at de er en del av samfunnet og at de har et ansvar overfor samfunnet. Man må endre deres forventninger til å gjelde hva de kan gjøre for Norge og ikke hva Norge kan gjøre for dem. Norge vil tross alt være deres nye og trygge hjemland.

Integrering skjer best ved å ta vare på individet, dens særegenhet samtidig legge til rette for og kreve at individet yter og beriker sitt samfunn.