Et av Bastø Fosens fartøy må kansellere grunnet mannskapsmangel. Avganger som utgår er 08:00 fra Horten og 08:45 fra Moss. Sambandet trafikkeres nå med 4 fartøy. Bastø Fosen anbefaler sine kunder å se på oppdatert ruteplan her: www.basto-fosen.no.