Innspill i diskusjonen vedr. korona og nedstengning av samfunnet.

Jeg er 72 år og pensjonist, mottar pensjon og har en grei hverdag.

Samfunnet vårt, når det gjelder innbyggere, består av noen grupper. Jeg tilhører de som mottar pensjon, en annen gruppe «kohort» er de som mottar uføretrygd og så er det de øvrige «resten» som sørger for at samfunnet fungerer, går rundt. Denne gruppen består av barn og ungdom i utdanning og arbeidsføre som er ansatt i stat, kommune og det private næringsliv eller andre som driver sine bedrifter / selskaper og utvikler samfunnet.

Hva om en kunne differensiere vurdering av nedstengning / karantene i samfunnet ut ifra hvor den enkelte er innenfor disse grupper.

De som mottar pensjon / trygd forholder seg til kriterier som gjelder i dag i Viken og Vestfold, de øvrige bør kunne ha en videre mulighet til å drive samfunnet på en tilnærmet normal måte. Da vil samfunnet ha kapasitet til å ivareta de utfordringer som måtte komme, barn og unge vil kunne få sin utdanning, idretten ville kunne få sin frihet og det offentlige og private næringsliv ville kunne fungere nærmest som normalt.

Tror dette er gjennomførbart med visse tilpasninger?