Innsatte ved Bastøy fengsel kan slippe ut tidligere på grunn av koronaviruset: – Vi har foreløpig god kontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet har innført en rekke nye tiltak i norske fengsler som følge av koronaviruset.