Holmestrand: I tillegg har kommunen i dag gitt fem forsterkede råd, som er inngripende.

Summen av de eksisterende nasjonale og lokale tiltakene har vist seg ikke å være tilstrekkelig for å få kontroll med smittesituasjonen i Holmestrand kommune. De to siste ukers smittepress i befolkningen og press på tjenestene som skal håndtere dette, det vil si testing, smittesporing og samfunnsmedisin, gjør at kriseledelsen i kommunen har vurdert det nødvendig å forsterke de lokale tiltakene.

Kommunelegen vurderer at smittesituasjonen er alvorlig, og summen av de nye tiltakene, rådene og reglene skal begrense arenaer der mange samles, inntil situasjonen har roet seg.

LES OGSÅ:Frykter at to barn i Horten er koronasmittet - skoletrinn holdes hjemme

Alle må ta ansvar for å få ned smitten

- De nye tiltaka, sammen med den veldig gode innsatsen fra hver og en av innbyggerne våre, håper vi skal være nok til at vi kan begynne å slippe opp litt igjen mot 17. mai, sier Elin Gran Weggesrud.

- Er vi sikre på at disse strenge tiltakene treffer godt, spurte Aleksander Leet (H) under det ekstraordinære formannskapsmøtet onsdag kveld. han ville gjerne høre fra kommuneoverlege Ole Johan Bakke om hvilke andre tiltak som er vurdert.

Både Leet og Espen Watne Andresen (MdG) stilte spørsmål om hvorfor man velger og stenge aktivitetssentrene for eldre, er det ikke slik at de fleste brukerne der er fullvaksinert?

- Det ville blitt for krevende for oss om vi skulle behandle fullvaksinerte annerledes. Det vil kreve mer ressurser enn vi har. Dessuten er det ikke alle brukere og ansatte som er vaksinert, forklarte kommuneoverlegen.

LES OGSÅ:Kommunen kjøpte ubrukelig måleutstyr: – Viste feil verdier og kunne ikke kalibreres

Lokale regler i Holmestrand frem til 14. mai

I hovedsak omhandler den lokale forskriften dette:

  1. Forbud mot arrangementer, med visse unntak
  2. Forsterkede regler for treningssentre
  3. Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

Lokale forsterkede råd i Holmestrand frem til 14. mai

I tillegg har kommunen i dag gitt fem forsterkede råd, som er inngripende.

Fem forsterkede råd til befolkningen:

  1. Unngå besøk og sosiale sammenkomster innendørs.
  2. Møt kun utendørs, og med to meters avstand.
  3. Antall sosiale kontakter bør ikke overstige ti personer per uke, i tillegg til kontakter i barnehage, skole og på arbeidsplass. Unntaket er barn i barnehage eller barneskole, som kan ha besøk fra egen kohort.
  4. Alle som kan jobbe fra hjemmekontor oppfordres til dette, så langt det er praktisk mulig.
  5. Stans i organisert fritidsaktivitet for voksne og barn.

Skolene og barnehagene er på rødt nivå frem til 17. mai, og aktivitetssentrene for seniorer er stengt frem til 14. mai.