Tønsbergs Blad, Telemarksavisa og NRK har foretatt den undersøkelsen som våre politikere i Vestfold og Telemark Fylke ikke ønsket, nemlig «vanlige folks» mening om folkeavstemning og oppløsning av det nye fylket.

Svaret var klart: 69 % var for oppløsning og kun 24 % var mot. Resultatet for oppløsning var temmelig likt i begge de gamle fylkene. I tillegg var 58 % for folkeavstemning!

I den nye fylkeskommunen har fylkesordføreren 110 % av stortingslønnen. Leder av hovedutvalg får kr 900.000,-. I Vestfold var dette en 20%-stilling!

Nestleder får 987.000,- pluss kr 200.000,- som gruppeleder.

Den nye fylkeskommunen har nå fått 41 ledere med millionlønn!

Det er kanskje ikke så rart at administrasjonen har gått imot folkeavstemning og at de høyest lønnede politikerne går imot både folkeavstemning og oppdeling. Ved å avstå fra råd og mulighet for å miste egne goder kan man ikke være nærmere inhabilitet.

Politikere skylder på at en folkeavstemning kun vil gagne de som ønsker oppløsning. Den undersøkelsen som pressen har foretatt er så bred at her er begge sider tilfredsstillende representert.

Politikerne skylder på kostnader selv om staten har sagt at det vil bli dekket!

Jeg antar at Senterpartiet i regjering vil stå ved dette selv om Senterpartiet i Vestfold ikke bryr seg om hva partiet i høst lovet i valgkampen.

Høyre ble straffet i stortingsvalget for sine ulykksalige sammenslåinger. Dessverre er det to år til våre lokalpolitikere kan straffes hvis de ikke hører på «vanlige folk».