Nå som sommerferien står for døren for mange av oss, betyr det samtidig dessverre at noen barn gruer seg. En fersk Unicef-undersøkelse viser at hver tredje barnefamilie i Norge føler at koronasituasjonen gjør at de ikke kan gi barna den sommerferien de fortjener.

Sånn skal det ikke være. Særlig når vi vet at pandemien og smitteverntiltak har rammet barn og unge hardt det siste året. Mange av dem har taklet hverdagen med mindre kontakt og mer usikkerhet på en imponerende måte. Likevel kommer ferien med en bismak når så mange gruer seg til den.

Under pandemien har det ikke vært mulig å opprettholde aktiviteten og tilbudene på normalt nivå. Derfor er det så viktig at alle har noe å gjøre i sommerferien. Mange organisasjoner, aktører og frivillige har jobbet gjennom hele pandemien for å kunne gi barn og unge et tilbud, og mange av disse har også flere tilbud i sommerferien.

Noen familier har ikke råd til turer i sommerferien eller dyre fritidsaktiviteter. Ikke alle har familie eller kjente med en hytte eller campingvogn som man kan besøke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall barn i familier med lav inntekt er økende, og særlig i storbyer. Derfor har regjeringen bevilget 370 millioner kroner for å inkludere barn og unge i 2021.

Dette skal bidra til å gi barn og unge mulighet til å være med på ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. Vi har fulgt opp Granavoldplattformen og etablert Fritidskort i flere kommuner for alle mellom 6 til 18 år. Fritidskortet kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra en lignende ordning på Island.

Flere kommuner har også satt i gang mange gode tiltak for å utjevne levekårsforskjeller. Mange gir gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, gratis skolefritidsordning, utlån av utstyr til fritidsaktiviteter og gratis sommerferietilbud. Dette er mulig fordi Høyre har bidratt til å gi kommunene større handlingsrom. Vi må heller ikke glemme alle de frivillige og private aktører som gjør en utrolig viktig jobb for mange barn og unge.

Høyre vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene, og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få tilbud om gode ferie- og fritidsaktiviteter og få oppleve å bli inkludert i et fellesskap, få venner og ikke minst få oppleve mestring.

Vi er på vei tilbake til en normal hverdag, og det viktigste vi nå gjør er å gi alle barn og unge den hjelpen de trenger, når de trenger den. Etter en lang, og forhåpentligvis fin sommerferie, står snart et nytt skoleår for tur. Elevenes hverdag påvirker lærelyst og mestring. Derfor er det viktig for Høyre at alle barn får mulighet til en meningsfull fritid og en god sommerferie.

Av: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité