Ingen skal bli stående alene i denne krisen

Av

I vårt arbeid på stortinget er det vanlige familiers rettigheter som har vært vårt viktigste mål når vi nå har fått til en enighet med de andre partiene i denne første behandlingen av krisen.

DEL

MeningerDet er nå viktigere enn på lenge at fellesskapet stiller opp for folk. Familier skal være trygge, og inntektene til folk skal være forutsigbare. For oss har det vært viktig å sikre en sosial profil i dette arbeidet. Kommuner, helsevesen og NAV må få de midlene de trenger for å sikre oss alle i tiden fremover.

De som permitteres fra arbeid skal sikres lønn i 20 dager. Felleskapet skal ta regninga for dette, ikke bedriftene. Vi vil også sikre at de som har lav inntekt kommer bedre ut av situasjonen, og lærlinger skal få en inntektssikring som er på nivå med lærlingelønna. Foreldre som er hjemme med barn skal få en dobling av perioden for omsorgspenger, det blir 20 dager for hver av foreldrene. De som driver for seg selv, selvstendig næringsdrivende og kunstnere skal få en kompensasjon der dekningsgraden er på ca 80% av gjennomsnittet til de siste tre års inntekt opp til 6G. For bedrifter som nå sliter med å få pengene til å strekke til skal utgiftene kuttes. Arbeidsgiverperioden på sykepenger kuttes til tre dager, omsorgspenger til tre dager og permitteringer til to dager. Staten skal betale for dette.

Mange flere utfordringer står foran oss, vi vil jobbe med flere forslag og finne gode løsninger. Vi takker alle som kommer med konkrete problembeskrivelser og forslag til løsninger, fortsett med å ta kontakt. Vi ønsker at veien skal være kort mellom hverdagen i våre lokalsamfunn og det vi vedtar på stortinget.

I Vestfold vet vi nå at det er mange jordbrukere som er usikre på oppstart av våronna, flere har tatt kontakt med oss og problemstillingene er mange. Dette vil vi ha fokus på fremover og i samarbeid med dere finne de gode løsningene. En ting er sikkert, Norge trenger bonden!

Nå skal vi sammen vise styrken som bor i oss, vi mobiliserer sammen for å hindre spredning av korona-viruset. Hver for oss gjør vi små og store valg for å hindre at vi blir smittet eller at vi smitter andre. Det er godt å se at vi står sammen for å hjelpe og trygge hverandre.

Vi vil rette en særskilt takk til alle som jobber i førstelinjen. På sykehusene, i sykehjemmene, hos fastlegen og i hjemmepleien gjøres det daglig en fantastisk innsats for å bistå de som er blitt alvorlig syke og for alle de som står i fare for å bli det. Takk også til alle dere som går på jobb i lokalbutikken og i andre yrker der man trenger kraft og mot for å gjennomføre en jobb for at samfunnet skal fungere i denne vanskelige tiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags