Bryggene synger på siste verset – vil at kommunen dekker betydelig del av regningen for nye

Horten Roklubb ber nå politikerne om å dekke et beløp til nye brygger på i alt 187.200 kroner. Om så skjer, blir kommunen en av tre bidragsytere.