Øser ut 300.000 tonn sand: Slik rydder de opp i Indre havn

300 tusen tonn med morenesand fra Svelvik blir nå tømt ut i Indre havn for å dekke over en sterkt forurenset sjøbunn.