Vurderer nye områder for renseanlegg, men Falkensten ser ut til å beholde ulempene

Flere nye plasseringer for et nytt renseanlegg i Horten er undersøkt. Konklusjonen i en utredning fra Rambøl går på at Falkensten bør være stedet for rensing av kloakk og slam også i framtida.