Jeg må komme med en kommentar til et avisinnlegg i Gjengangeren den 15 juli fra Berit Helberg. At det går an å skrive slikt, og til og med få det inn i en avis, er meg ubegripelig. En slik nedsettende tale av våre hardt arbeidene husdyrbønder kan ikke stå uimotsagt.

Her i landet har vi behov for alt vi kan produsere av mat, både grønnsaker, bær og kjøtt. At det til tider kan bli litt overproduksjon skjer, også innen grønnsak og potetproduksjon, men da har vi de kjøttproduserende dyr til å nyttiggjøre seg avfall og det som er for mye slik at det blir god og nyttig mat.

Det er ikke lenger siden vi hadde en alvorlig matkrise her i landet enn at det fremdeles lever noen av oss som husker hele krigsperioden 40–45. Den gang hadde vi behov for alt som ble produsert av mat og mye, mye mere, og mange sultet. Vi har ikke lov til å glemme det. Vi kan ikke være så blåøyde og tro at noe lignende ikke kan oppstå.

En får jo bare håpe at slikt ikke skjer. Det er jo sauen du særlig er ute etter. Et meget nyttig dyr i våre utmarksområder, den lager god økologisk mat av noe vi ellers ikke kunne bruke. Men det er jo tydelig at er ulven, som skaper et helvete for dem som bor der du vil ha, den har vi greid oss uten i over 150 år uten problemer.

Legger vi ned en næring er det ikke gjort over natta og komme i gang igjen. Du roser de som transporterer, bearbeider varene og butikkene. De fortjener all den ros de kan få, men når du spør om hvem som sørger for at varehyllene som du plukker fra har innholdet av matndu trenger. Det er uten tvil bonden, fiskeren og havnæringen ellers.

Med vennlig hilsen Einar Apeness