– Ikke rør nummer 13! Bevar det gamle bygningsmiljøet i Nordre Enggate

Av

Kommunestyret i Horten foreslår å rive Nordre Enggate 13, for å få plass til et større og høyere bygg med flere leiligheter. Rødt Horten har følgende motargumenter.

DEL

Meninger1. Nordre Enggate 9, 11a, 11b, 13, 15 og Storgata 30 og 32 består av en sammenhengende bebyggelse fra før 1900, som ligger inne i Riksantikvarens NB-register, som definerer utvalgte historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn ved videre forvaltning og utvikling og som skal bidra til at kulturmiljøer blir tatt vare på.

2. Nordre Enggate 11a, og 11b er begge fra før 1850 og er et helhetlig lite anlegg fra tidlig 1800-tall. Eiendommen består av hovedbygning i 1 etasje og sidebygning/uthus i halvannen etasje, hvor det i mange år ble drevet smievirksomhet. Bygningene tilhører stilmessig til en enkel klassisisme, typisk for små hus rundt Oslofjorden påbegynnelsen av 1800-tallet. Disse bygningene er enkelt, men vakkert utformet med lite dekor. Det er helt unikt at et slikt anlegg med hovedbygning og uthus fra før 1850 er bevart nærmest midt i byen. Anleggets unike karakter gir det regional verdi. Begge bygg ligger inn i Riksantikvarens NB-register som «fredet enkeltminne», som er meldepliktig i henhold til Kulturminneloven paragraf 25.

3. Nordre Enggate 15 er også en vel bevart eiendom fra slutten av 1800-tallet. Hovedbygningen er en 2-etasjes bygning i sveitserstil og har bla en solid omramming rundt vinduene med dekor som er å finne flere steder i Horten. De samme dekorative elementene er å finne på den lille vakre mellombygningen mot Nordre Enggate 13.

4. Begge naboeiendommene til Nordre Enggate 13 har høy verneverdi. Eiendommene er også merket i Riksantikvarens NB-register som er en oversikt over områder som har verdi for norsk historie; og da byutviklingshistorie især. Området er altså definert til å være av nasjonal interesse.

5. Nordre Enggate 13, som nå foreslås revet - er egentlig en tømmerbygning fra 1885, mens 2. etasje består av bindingsverk, en sjeldenhet i Horten. Også dette bygget ligger inne i Riksantikvarens NB-register som listeført enkeltbygg/Sefrakbygg.

6. Selve gateløpet regnes som et av de første i byen, fra tiden like etter at fergeleiet ble flyttet til dagens sted i 1820.

7. Hvis nr. 13 erstattes med et nytt bygg - vil dette ikke bare ødelegge et sammenhengende og verneverdig bygningsmiljø i Horten sentrum, men også redusere de umistelige bokvalitetene i Nordre Enggate 11a og 11b, som nå bebos av kunstneren Anders Kaardahl med familie – ved at den inneklemte tomten fratas mer lys/sol, etter at et større bygg mot sørøst tidligere har skyggelagt store deler av tomta.

8. Rødt mener at Nordre Enggate må få beholde sin historie og sin egenart og at det politiske flertall må si nei til etablering av et større og høyere nybygg på nr. 13 - ikke minst fordi kommunestyret 9. april i fjor vedtok at det skulle legges fram forslag til verneplan for blant annet denne delen av Horten sentrum.

9. Det var bra at kommunestyret 6. mai gikk inn for å redusere foreslått tilbygg til nr. 13 mot sør, fra tre til to etasjer – men det er nødvendig at hovedhuset beholdes slik det er i dag og ikke erstattes av et høyere og større bygg - som vil bryte med og ødelegge det sammenhengende og bevaringsverdige bygningsmiljøet i et av Hortens eldste gateløp. Kun SV støttet Rødts forslag i kommunestyrets møte 6. mai om å bevare Nordre Enggate 13.Ved annens gangs behandling av denne detaljreguleringssaken må kommunestyret slå ring om dette unike bygningsmiljøet, som er noe av det viktigste vi må bevare i den kommende verneplanen for Horten sentrum. Ikke rør våre umistelige bygningsmiljøer. Ta vare på vår nære byhistorie.

Bevar småbyhorten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags