Etter at vi tok over regjeringsmakta har vi stoppet Høyres strømpolitikk med mer påkobling på det europeiske strømmarkedet og suverenitetsavståelse. Vår erkjennelse er at det er ikke nok. Derfor skal vi snu retningen, og ta mer nasjonal kontroll.

Erlend Larsen fra Høyre synes å ha et nær romantisk forhold til hvordan hans regjering under koronapandemien gang etter gang ble presset i kne av opposisjonen for å levere gode nok kompensasjonsordninger til næringslivet.

Høyre la gang på gang frem altfor svake ordninger. Det samme har vi sett under strømpriskrisen. Høyre foreslo for eksempel en modell for strømkompensasjon til husholdningene med kontantutbetalinger. En ordning som det så ut til at ville kompensert langt mindre enn regjeringens modell, og som ikke ville fungert dempende på prisveksten, slik regjeringens modell gjør. Høyre har senere gått bort fra sin egen modell og sluttet seg til regjeringens strømkompensasjonsordning.

Larsen skryter av at Høyre har snakket om strømkompensasjon til næringslivet. Faktum er at når Høyre har måttet prioritere i sine alternative budsjett har de ikke funnet rom for dette selv. I sitt alternative reviderte budsjett i mai la de inn en strømkompensasjon til næringslivet på en halv milliard kroner. Regjeringen kom i høst med en ordning på 3 milliarder kroner. Høyre sluttet seg nok en gang til regjeringens løsning.

Heldigvis har ikke Høyres forslag til ordninger blitt en realitet. Noe Larsen nyter godt av når han skryter uhemmet av Høyres strømpolitikk.

Gjennom den første tiden i regjering har vi stoppet North Sea Connect, en planlagt strømkabel til Skottland. Vi har stoppet utlandskabler fra havvindprosjektene vi har lyst ut. Og vi i Senterpartiet har også sagt nei til EUs fjerde energimarkedspakke. Alle saker Høyre er for, og saker som ville betydd tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet og mindre nasjonal kontroll.

Jeg forstår godt de som kritiserer at vi ikke har fått til å løse strømpriskrisen. Vi erkjenner at det ikke er nok å stoppe utviklingen med tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet. Derfor skal vi snu utviklingen og ta mer nasjonal kontroll.

Regjeringen har gjort skatteendringer for å gi næringslivet tilgang på rimeligere fastprisavtaler. Dette er fortsatt et nytt og umodent marked, hvor vi forventer at kraftselskapene presser ned prisene. Men allerede nå ser vi at bedrifter har mulighet til å sikre seg fastprisavtaler til langt under strømprisene i desember. Selv om avtalene trenger forbedringer, gir de altså allerede en grunnleggende beskyttelse mot de høyeste strømprisene.

Regjeringen kommer snart med minstekrav til fylling av vannmagasinene våre. Slik sikrer vi forsyningssikkerheten vår. Det er et viktig steg mot mer nasjonal kontroll.

Neste steg er å ta kontroll på prisene, slik at de ikke lenger skal bli styrt av den dyreste tilgjengelige gassen i Europa. Høyre lanserte nylig en liste med tiltak innen kraft – ingen av tiltakene gikk ut på å ta mer nasjonal kontroll. Vi har derimot den siste tiden løftet tiltak for mer nasjonal kontroll som endring av prissettingen, egne prisområder rundt utlandskabler og mer kraft av børs.

At tiltakene treffer godt er viktig for å sikre verdiskaping og trygghet i hjem over hele Norge. Derfor jobber vi for en ny retning i kraftpolitikken. En retning for rimelig kraft til norsk næringsliv og folk.