SV vil holde hjulene i gang. Hver eneste gang SV eller andre i opposisjonen har foreslått konstruktive forbedringer for næringslivet er regjeringens reaksjon å sette seg på bakbena mens de holder interne webinarer hvor de hypotetisk spekulerer i hvorvidt Esa ville godkjent dette eller ikke. Heldigvis har SV nå fått inkludert blant annet tapt varelager i ordningen, i tillegg til at en kommunal ventilordning er innført.

En slik ventilordning vil fange opp noen bedrifter som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, men ikke alt. Men det er fremdeles mange som ikke får eller får for lite. Nå må vi holde hjulene i gang, styrke ordningene og sikre at bedrifter kommer gjennom krisa og at folk kan komme i jobb igjen. SV har vært pådriver for bedre kompensasjonsordning for små bedrifter, pådriver for å gi dem mindre avkorting i støtte og dekning av flere kostnader.

Samtidig har regjeringen hele tiden protestert mot det, men selv ønsket ordninger som prioriterer de store bedriftene.

De har vært uinteressert i at noen får som ikke skulle hatt. For eksempel boligspekulanter som lar leiligheter stå tomme framfor å senke prisen og så be om koronastøtte. Regjeringen har vært imot å senke makstaket for utbetaling – bortsett fra en symbolsk reduksjon – og imot å stille krav i ordningen om å nekte mottagerne å betale ut utbytte, kjøpe tilbake egne aksjer, betale ut bonuser og øke lederlønninger.

For resultatet av regjeringens koronapolitikk har fra dag én vært økte forskjeller gjennom å kravløst dele ut penger til rike bedriftseiere, mens de små – som restauranteiere, kulturbedriftene og taxisjåfører – går for lut og kaldt vann, og de har vært gniene med penger som kunne rustet opp skoler, sjukehjem, vannforsyning og lokale veier, gitt jobb til småbedrifter og fått bedre vedlikeholdte lokalsamfunn for penga.

Nå håper vi alle på vaksine og gjenåpning. Da må ikke støtteordningen rives unna for raskt, verken for folk eller næringslivet. Mange er raka fant nå, og da må vi bruke fellesskapet til å få dem gjennom krisen og sikre støtte til de står støtt igjen.