Hvis du velger å kjøpe trevarer laget av en norsk snekkerbedrift skaper du lokale arbeidsplasser og redder klimaet samtidig. Bransjen vår bidrar med mye positivt allerede, men vi kan bidra med så mye mer i fremtiden.

I trevarebransjen arbeider vi med å lage møbler, vinduer, dører, kjøkken, innredninger og trapper . Bedriftene våre har verksted og fabrikker over hele Norge. Men mange er ikke helt klar over at vi finnes, og folk flest vet ikke helt hva vi bidrar med. Har ikke IKEA og utenlandske aktører tatt over, tenker du kanskje?

Å nei. I Norge er det minst 300 snekkerbedrifter. Til sammen solgte vi varer for over 9 milliarder kroner i 2021. Direkte og indirekte skaper vi i overkant av 7000 årsverk, jobber som ofte er svært viktige for lokalsamfunn utenfor de store byene. Til felleskapet betaler vi som bransje nesten 2 milliarder i skatt.

Men så bidrar bransjen vår med noe mer enn det disse tallene forteller, fordi det handler om materialet vi jobber med. Tre er levende, lett å bearbeide og lett å transportere. Derfor har treverket noen muligheter som ingen andre materialer har. I en lang periode har plast og betong vært i vinden. Men der plast og betong er klimaverstinger reduserer tre klimautslipp, det kan gjenbrukes og det er så innmari mye bedre for miljøet.

Krigen i Ukraina har vist hvor sårbare vi er på tilgang til tre. Nå er vi helt nødt til å bli mer selvberget på norsk tremateriale. Norge har alle forutsetninger til å bli en mye større trenasjon enn det vi er i dag. Men vi må satse, og vi bør faktisk samarbeide med og lære av svenskene. I Sverige har de skjønt at tre er en fantastisk ressurs, og har en langt større tre-økonomi. I Norge er vi på etterskudd.

Vi er klare for å bidra mye mer, og har satt oss mål om å bli landets mest bærekraftige bransje. Nå ønsker vi oss politikere nasjonalt og lokalt som snakker om hvordan vi kan styrke rammevilkårene for norsk treproduksjon.

Politikere som har tro på treets unike egenskaper, og de mange fantastiske arbeidsplassene trebygg og trevarer kan skape i dette landet i fremtiden.