Noe av det aller beste med Horten er alle de fantastiske idrettsmiljøene som finnes rundt om i alle deler av kommunen vår. Hver eneste dag, ettermiddag, kveld og helg er det masse aktivitet, i all hovedsak ledet av frivillige ildsjeler.

Som pappa til tre ungdommer/unge voksne som i snart 20 år har vært aktive i minst ti forskjellige lag/foreninger/klubber, kjenner jeg veldig godt til mange av disse miljøene.

Verdiskapningen er enorm og det gjøres en innsats av uvurderlig betydning for innbyggerne og kommunen. Barne- og breddeidretten vil alltid være viktigst, men vi er også mange som er veldig stolte av toppidretten vår, enten det er utøvere og lag innen håndball, fotball, roing, seiling, sykling eller noe annet.

Kommunen skal være en viktig støttespiller i dette arbeidet. Vi har investert mye - ca. 250 millioner over en tiårsperiode - i idrettsanlegg, men det er fortsatt veldig mange udekte behov. Når midler skal fordeles vil det alltid være ulike interesser, og i forbindelse med planene for Lystlunden så ser vi at det har blitt en ganske tøff tone i debatten. Jeg tror alle er enig om at vi trenger en opprusting av både Lystlunden og mange andre anlegg, men alle er ikke enige i hva som skal gjøres når.

Når det gjelder de konkrete planene i Lystlunden er jeg trygg på at det blir flertall for å bygge en ny tribune med tak over. Det vil forskjønne hele område og gjøre det mye mer attraktivt for alle som arrangerer, deltar eller er tilskuer på ulike arrangementer i Lystlunden. Det er ingen hemmelighet at jeg personlig er tilhenger av å gjøre noe mer - blant annet med garderobekapasiteten - samtidig, men jeg respekter at jeg ikke alltid tilhører flertallet (verken i egen gruppe eller kommunestyret).

Uavhenging av hva som nå blir vedtatt nå vil det være behov for å gjøre mer, både i Lystlunden og mange andre steder i kommunen. Jeg vil jobbe for å få til det, og jeg vil ta initiativ for å få til en god dialog mellom idrettsrådet, brukerne av Lystlunden og brukerne av alle andre anlegg i kommunen. Målet må være å sikre mest mulig enighet om hva som må gjøres når, og jobbe for at vi alle bidrar til å gjøre hverandre best mulig.

Jo mer samlet både idretten og politikerne står, desto mer kan vi få til.