Idrettens Hus og ny tribune: Helt avhengig av støttespillere på laget

Rambøll har nå laget et utkast til ny tribune og Idrettens Hus i Lystlunden. For å kunne realisere planene, må kommunen ha støtte fra næringsdrivende og idretten.