Jo, fordi Høyre tror at folk, spesielt de unge, begynner å finne tilbake til kultur, historie og gamle tradisjoner. De vil gi seg selv mer tid. Dessuten er badstu både en fysisk, spirituell og sosial aktivitet.

NHO Reiseliv forteller bl.a. at badstuene rundt i landet fungerer som reisemål og Høyre mener derfor at en slik etablering vil bidra til at Horten’s attraktivitet vil øke.

Badstuene kan brukes i turistbrosjyrer, magasiner og på nettsider. Et slikt lite trehus på vannet vil rett og slett oppleves tiltalende for både fastboende og turister.

Høyre er klar på at vi ønsker at private aktører eller organisasjoner engasjerer seg i etablering av en flytende badstue på Indre havn. Vi mener bestemt at et slikt anlegg ikke skal belastes investeringsbudsjettet til Horten Havnevesen.

Positivt er det også at det står i sakspapirene at en utleie av landfeste til flytende badstue vil gi inntekter til havnekassa. Tilpasninger til leietager kan gi en inndekning for faktiske kostnader (selvkost), eksempelvis landfeste/gangvei, strøm- og vanntilgang etc.

Høyre omfavner ideen om etablering av flytende badstue og gir administrasjonen mandat til å lyse ut leie av landfeste til flytende badstue på Svendsenbrygga.