Hunden er åpenbart ikke et intelligent vesen. Det den mangler av intelligens har den fått erstattet av en rekke funksjonskretser, som alle skal bidra til livets oppholdelse.

For eksempel jaktfunksjon, som er hundens evne til å finne et bytte, fange det og spise det, og flokk- og sosialfunksjon, hundens evne til å være en del av en større enhet (flokk) og fungere i denne. Videre kan nevnes nysgjerrighet, og forsvar, som også er medfødte egenskaper, som sørger for at hunden takler tilværelsen.

Felles for alle disse funksjoner er at de utløses automatisk når den rette påvirkningen oppstår. Hunden bør ikke «vurdere» hva den skal gjøre i slike situasjoner, atferden utløses automatisk. Og påvirkningen som kreves, kaller vi efor nøkkelpåvirkning.

Eksempel: Jaktfunksjonen igangsettes når hunden ser eller oppdager for eksempel et rådyr. Jaktfunksjonen settes således ikke i gang hvis hunden ser et menneske. Likeledes settes ikke paringsatferden i gang om hunden møter en tispe som ikke har løpetid.

Altså må det en nøkkelpåvirkning til før den spesifikke atferd igangsettes.

Hundene er forskjellige, både rasemessig og individuelt. Det som gjør dem ulike er rent fysiske forhold, men ikke minst deres funksjonskretser. Noen raser egner seg til jakt, noen som tjenestehunder - og så videre. Men mentalt er det funksjonskretsene som gjør dem ulike. Noen har mye «jakt», mens andre har høyt «forsvar».

I klartekst betyr det at de har forskjellige terskelverdier. Det vil si at noen har lave og andre høye terskler for at en atferd skal utløses: Hos noen skal det mye til for å utløse jaktatferd, mens for andre er det tilsvarende lite.

For oss som skal bruke hunden i redningstjenesten er det svært viktig at vi sjekker dette nøye når vi skal skaffe oss en valp. En valp som ikke interesserer seg for en rullende ball, eller som ikke interesserer seg for gjenstander i bevegelse, har antagelig høye terskelverdier. Det skal mye til for å utløse jaktfunksjon, noe som igjen trolig gjør dem mindre egnet til vårt arbeid. Samtidig er det viktig å poengtere at lett utløselige atferder (lave terskelverdier) i den motsatte enden av skalaen er å foretrekke når vi snakker om å benytte hunden til både jakt og redning.

Medfødt atferd (funksjonskretsene, de ikke-viljestyrte) oppstår automatisk når den rette påvirkning foreligger, derfor er de også mye vanskeligere å endre enn tillært atferd. Det er antagelig svært vanskelig å stoppe en hund når den akkurat har sett et rådyr og er i fullt firsprang. Det er opplagt lettere å stoppe en hund som reiser seg når den egentlig har fått beskjed om å ligge.

Det er viktig å skille mellom medfødt atferd (funksjonskretser) og tillært adferd. Medfødt atferd er meget vanskelig å endre, nesten umulig å få bort. Det beste vi kan håpe er å endre den noe, noe som også tar lang tid, sett i forhold til tillært atferd, for eksempel fri ved fot eller hopp over hinder.

Slik må det være, fordi en hund som mister noe av sin medfødte atferd, vil få problemer i samkvem med andre hunder, og ville ikke i vill tilstand løse de situasjoner som handler om å fungere og overleve. En hund uten jaktfunksjon, uten i stand til å forsvare seg, uten å ha kontroll på omgivelsene, ville få det svært vanskelig.

De fleste av oss har en eller annen gang vært innom Pavlov og den klassiske betinging. Han viste at man kunne sette i gang en medfødt atferd med et stedfortredende stimuli. Han oppdaget at når hundene kjente lukten av mat, begynte de å sikle.

Hva gjorde han da?

Jo, han begynte med å gi et signal med en klokke umiddelbart før lukten av mat ble tilført hundene. Etter hvert begynte hundene å sikle bare de hørte lyden fra klokka. Altså utløste klokka sikleatferden hos hundene, selv om duften av mat ennå ikke var tilstede. Klokka blir en stedfortredende påvirkning.

Komplisert? Kanskje det, men logisk, det er det!

Dette er siste hundespalte for denne gang.

Les mer om hund og hundehold, signert Terje Johansen:

Det beste er å gå en lang tur

«Alle vil før eller senere få behov for hjelp til opplæring og behandling av hunden»

Redningshunden

Barn og hund

Hunden fortjener å bli behandlet som hund

Tror du hunden din er intelligent? Det er den ikke!

Det vanskelige valget

Hverdagslydighet

Hund eller menneske?