Ser i dagens avis hvordan Horten Havnepark vil ble seende ut, hvis det blir godkjent. Når jeg ser denne tegningen, så minner det meg om Lower Manhattan (har vært der), og ikke småbyen Horten som politikerne liker å kalle det.

Er ikke mye estetisk over dette? Den mest positive og estetiske utbyggingen i Skippergata, Strandpromenaden er Hjulmaker Jacobsen-utbyggingen, etter at halve sentrum ble revet! Kan dette bli virkelighet?

Dette med å blande husbygging og industri, restauranter pluss hotell som signalbygg! Da må spørsmålet bli: hvor skal dette ende? «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!»