Først vil jeg få presisere at jeg er glad for at fylkeskommunens avdeling for kulturarv eksisterer. Men jeg har problemer med å forstå den kritikken de utøver mot utbyggingen av Vollveien borettslag. Med tanke på hvordan det så ut der før tyskerbrygga ble revet!

De hevder blant annet at Vollveien borettslag er et fremmedelement som forringer opplevelsen av det militærhistoriske terrenget på KJV. Derfor vil de at ankomsten fra leilighetenes stuer til hagene må senkes slik at de dermed må bygge en trapp eller en rampe, for at beboerne skal kunne komme ut til den lille hagen sin!

Kulturarv har faktisk opptil sju punkter de vil at borettslaget må endre på. Men det er jo nettopp disse punktene som gjør at denne plassen har fått den smakfulle forbedringen den har i dag.

Men vi får håpe at det ikke går prestisje i denne saken. Personlig ville jeg ha flyttet inn der på dagen, hvis min bankkonto hadde tillatt det!

Jeg lurer også på hva som er verneverdig militær historisk terreng og gjelder i så fall dette på hele KJV?

Kanskje det vil være en fordel om Horten kommune får laget en lovfestet plan om hva som kan utføres og hvor, for hele KJVs område.