Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er de yngre?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en ting jeg har bitt meg merke i den siste tiden. Særlig tydelig er dette i Gjengangerens reportasjer fra forskjellige arrangementer i Horten. Bildene viser i all hovedsak godt voksne mennesker. Folk på 50+ dominerer, sågar 60+ på enkelte arrangementer. Selv har jeg erfart dette ved kulturarrangementer på Bakkenteigen, nå sist ved Are Kalvøs forestilling 3. november. Her var publikummet i snitt godt over 55, hovedtyngden var i hovedsak pensjonister. Hvor er de yngre?

Den offisielle befolkningsstatistikken til SSB er tydelig. Aldersgruppene mellom 45 og 75 er de klart største. Mens de unge mellom 25 og 40 er i klart mindretall. Dette bør bekymre ledelsen av kommunen vår. Hvorfor finner ikke den aldersgruppen, typiske barnefamilier som vi er helt avhengig av for å forhindre forgubbing av kommunen vår, det attraktivt å bo i Horten?

Svaret er ganske enkelt, det er mangel på attraktive boligtomter, særlig for eneboliger og rekkehus, som er den foretrukne boformen for barnefamiliene. Både industrien og næringslivet her i kommunen etterspør sentrumsnære boligtomter. Det må til for at Horten skal være attraktiv for de som har sitt daglige virke her, men som ikke bor og skatter til kommunen vår. Dermed går Horten kommune glipp av skatteinntekter.

Når ordføreren utfordres rundt denne problemstillingen er svaret hans at vi har jo 2000 ledige tomter langs med sjøen. Mulig det, men dette er blokkbebyggelse med dyre leiligheter med begrenset plass og en husleie som mange barnefamilier ikke har råd til. De planlagte utbyggingene tar tid, fordi byggestart ikke skjer før minst 55 – 60 prosent av leilighetene er solgt. Samt at utbyggingen går trinnvis. Derfor er det i all hovedsak pensjonister som kan vente og har råd til å flytte inn i disse. Det er et tankekors at selger du en enebolig på 120 kvm her i Horten, så må du allikevel høyst sannsynlig ta opp store lån for å kunne sikre seg en leilighet av middels størrelse på 80 – 90 kvm i disse nye blokkene.

Siden utbyggingene både av indre havneby og i havna tar lang tid så tilfredsstiller det ikke barnefamilienes behov for boliger nå. Det er rett og slett for få boliger til salgs. Utviklingen er uheldig. Vi får ikke nødvendig befolkningsvekst for å dekke fremtidig utgifter i kommunen. SSB viser i sine statistikker at den totale befolkningsveksten i kommunen vår frem til 2030 er på 343 personer, med andre ord 39 personer i året. Motsetningen er Tønsberg som har landets største befolkningsvekst. Noe som gir 30 millioner kroner ekstra i årlige skatteinntekter.

Horten er en industriby. Vi har en industri for fremtiden som vil ha stort behov for økt høykompetent og godt betalt arbeidskraft fremover. Kongsberggruppen alene snakker om 150 – 200 personer allerede i inneværende år. Norautron har også et stort behov for arbeidskraft, og andre lokale virksomheter ønsker også vekst i arbeidstokken på grunn av stigende etterspørsel. Det som er synd er at vi kan ikke tilby nye arbeidstakere tilstrekkelig med boliger i kommunen vår. De må bosette seg andre steder, og har de først bosatt seg et annet sted, så er terskelen for å flytte hit svært stor.

Skal Horten unngå å bli en soveby med i all hovedsak pensjonister, må takten i boligbygging og regulering av nye arealer for boliger skrus opp adskillige hakk. Dagens styring av kommunen vår, som i all hovedsak består av partier som har til hensikt å sette kjepper i hjulene for utbyggere som ser mulighetene for attraktive boligtomter og næringsarealer, bidrar dessverre ikke til å sikre kommunen vår nødvendig foryngelse av befolkningen.

Vi må for all del unngå at Horten blir en utkant hvor de unge flytter fra kommunen vår. Veksten må komme i form av unge barnefamilier som bosetter seg her og setter sitt preg på kommunen vår. Ikke som i dag, hvor 60 – 70 åringene dominerer bybildet.

Kommentarer til denne saken