Av og til tror man ikke det man leser. I Gjengangeren fredag 20. januar står det at feilparkerte biler hindrer bussen på Skoppum stasjon. Derfor må bussen slippe av passasjerene på siste holdeplass før stasjonen, og la dem gå «noen hundre meter» bort til stasjonen.

Da skjer vel det samme med passasjerer som går av toget. Hvor er bussen? Står det noen der som viser vei, eller følger dem til bussen, kanskje også hjelpe til med å bære bagasjen? Tviler på det. Det er utilgivelig at VKT finner seg i dette. Privatbilister som bryter loven skal få lov til det, mens de som er så hensynsfulle at de reiser kollektivt skal straffes, og kanskje ikke en gang rekke toget.

Overgangstid mellom buss og tog er så kort at det alltid er fare for å miste toget. Da er det en time å vente på neste. Etter egen erfaring tar jeg ikke lenger buss til Skoppum, men til Holmestrand. Da er jeg sikker på å rekke toget uten problemer.