Fylkeskommunen burde vært nedlagt. Det er et unødvendig forvaltningsorgan hvor arbeidsoppgavene kunne vært fordelt mellom kommuner og staten. Men; så lenge vi har fylkeskommunen må den forvaltes mest mulig effektivt, og de ansatte skal ha gode arbeidsforhold. Tjenestene til innbyggerne skal være gode.

Fylkeskommunale innsigelser er imidlertid en uting.

Det skjer mye i Horten. Vi har behov for nye arealer til både bolig og næring, men det er samtidig en overordnet statlig strategi at matjord ikke skal bygges ned. Dette støtter vi i Fremskrittspartiet, og vi mener derfor at kommunen må sikre erstatning, kvadratmeter for kvadratmeter, for den matjorda som eventuelt bygges ned. Men kommunestyret i Horten har vedtatt med et stort flertall å tillate bygging av nye næringsarealer som også berører noe matjord på Skoppum. FrP mener dette må respekteres.

Dette liker ikke fylkeskommunen, og har derfor sendt innsigelser på deler av planene. Det betyr at fylkeskommunen benytter seg av sin makt og overstyrer lokalpolitikerne i Horten. Jeg for min del er så heldig at jeg er folkevalgt både i Horten og Vestfold og Telemark. Når saken om regulering av arealplanen i Horten kom opp til politisk behandling i Vestfold og Telemark var det aldri i tvil hva FrP ville gjøre; Vi ville fremme merknad fremfor innsigelse. Dette høres kanskje litt merkelig ut, men det betyr at vi mener at fylkeskommunen ikke skal overstyre kommunens egne beslutninger.

Problemet er at det kun var FrP og én representant fra Høyre som stemte imot innsigelse, og det var kun FrP som stemte for merknad fremfor innsigelse. Alle øvrige partier stemte for innsigelse, og mente dermed at fylkeskommunen skulle overkjøre vedtaket som er gjort i Horten kommunestyre. Og dermed blir Horten overstyrt av politikere som sitter i Skien.

Hvor er Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet styrer både Horten og Vestfold og Telemark. Lokalt stemmer Ap for næringstomtene på Skoppum, mens Ap på fylket stemmer imot. De taler med to tunger.

Innsigelsene fra fylkeskommunen er ikke bare irriterende, det er respektløst overfor lokalpolitikere som fatter vedtak for hva vi mener er best for Horten kommune.

Det at Arbeiderpartiet i Horten ikke har innflytelse i Vestfold og Telemark er trist, og kan i verste fall føre til at Horten kommune ikke får utviklet sårt tiltrengte næringsarealer.

Det taper vi alle på.