Hvis du sitter i styret til et borettslag, et idrettslag, en bedrift, eller i et annet styre, så er du en del av et fellesskap som jobber mot felles mål. Styremedlemmene kan ha ulike syn og tøffe drøftinger, men når de har fattet et vedtak så står de sammen om det. Styret er et kollegium, der medlemmene forsøker å gjøre hverandre best mulig.

Sånn er det dessverre ikke alltid i politiske styrer. Rundt om i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og andre politiske styrer opplever en ikke alltid det samme. Medlemmene i styret er i en konkurransesituasjon. Det kan derfor av og til virke som om det viktigste er å komme godt ut av det selv. Når egen person eller eget parti blir viktigere enn å oppnå et godt resultat for felleskapet, da er vi på feil vei.

Jeg tar derfor til orde for at vi helt må slutte med dette. De som styrer en kommune, et fylke eller et land, må se på seg selv som et kollegium som jobber sammen. De må gjøre det de kan for å gjøre hverandre gode, og for å oppnå gode resultater for fellesskapet. Vi må slutte å snakke om «politiske motstandere». Det må erstattes med «politiske kollegaer».

Når jeg tar opp dette så mener mange at det ikke er mulig, for politikere er avhengig av å bli valgt. Det bør imidlertid ikke være et hinder. Styremedlemmer i store selskapet er også avhengig av å bli valgt, men de rakker ikke ned på hverandre av den grunn. De vet at de oppnår mest tillit gjennom å være gode på å gjøre andre gode. Sånn bør det være i politikken også. Jeg er sikker på at velgerne utmerket vel kan se hvem som bidrar til gode løsninger, og hvem de har mest tillit til, selv om alle framsnakker hverandre.

Jeg håper vi kan begynne med dette nå i god tid før valget til høsten. Jeg har derfor to enkle oppfordringer til alle mine politiske kollegaer, både lokalt, regionalt og nasjonalt:

For det første: Snakk om styrker ved egen politikk, ikke om svakheter med andre sin politikk. Innbyggerne/velgerne kan selv bedømme hva de mener om andre sin politikk, men de vil gjerne vite hva dine løsninger er. For det andre: Hvis du skal snakke om andre politikere, si noe positivt. Hvis du ikke har noe positivt å si om en politisk kollega, så er det bedre å ikke si noe.

Jeg har selv gjort så godt jeg kan for å leve etter dette, og skal bli enda mer fokusert på det. Hvis alle prøver på dette blir det kjempebra. Det blir bra for den enkelte, det blir bra for tilliten til politikerne og det blir bra for fellesskapet.

Det blir bra for alle!