Fra mandag 31. mai til fredag 20. august innføres det vanningsplan for Horten kommune.

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må kommunene innføre vanningsbegrensninger. Det er Horten kommune som følger opp at vanningsrestriksjonene hos oss blir fulgt.

Det er tillatt å vanne bed, busker og lignende med enten én spreder eller én håndholdt hageslange med munnstykke, så lenge du kun vanner på de dagene som er avsatt til deg. Vanning av plen med spreder eller åpen slange er ikke tillatt. Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen.

Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.

LES OGSÅ: Hadde du tenkt deg hit de nærmeste dagene? Da må du tenke om igjen …

Hytteeiere skal følge de samme reglene for vanning som fastboende i Horten. Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker.

Søknad om dispensasjon sendes via [email protected]

Heldigvis er det lov til å vanne med kanne hver eneste dag.

Til slutt kommer kommunen med en viktig presisering som man alltid må huske: Ved brannutrykning må all vanning stoppes.

Når kan du vanne?

Vanning kan skje etter forbokstav i etternavn eller navn på borettslag/sameie, på følgende dager mellom kl. 18.00 og 23.00:

A – G: Mandag og torsdag (kl. 18.00 - 23.00)

H – L: Tirsdag og fredag (kl. 18.00 - 23.00)

M – Å: Onsdag og lørdag (kl. 18.00 - 23.00)