Hun legger stor vekt på at vi må lage gode læringsopplegg rettet mot ungdomsrådene som målgruppe. Det får meg til å tenke på at vi sist på 1950-tallet og først på 1960-tallet hadde et eget «Ungdommens bystyre» i Horten.

Les innlegget fra Liselotte Aune Lee her

Det holdt møter på kino-scenen og behandlet flere saker av spesiell interesse for ungdommen. Gjennom dette fattet jeg interesse for jobben jeg var satt til å gjøre i den kommunale ungdomsnemnda som ble ledet av Gunnar Hansen (Ap).

Vårt ansvarsområde var Horten ungdomsherberge, Horten Friundervisning, de populære parkkveldene i Lystlunden, samarbeide med ØSD-velferden om arrangementer i Velferdsbygget på KJV med mer.

Av ivrige ungdommer i dette «ungdomsbystyret» husker jeg best Bjørn Brotangen, Per Nessjøen, Kåre Edvardsen, Eric Stieler, Harald Andreassen og Bengt Calmeyer.

Tror et slikt bystyre vil være liv laga idag også. Hvem vil ta et initiativ?