Spørsmål til ordføreren:

1. Er de fysiske branntekniske tiltak som er nødvendig for bruksendring fra militærforlegning til overnattingssted strengere enn for bruksendring fra militærforlegning fil bolig?

2. Hvis ja: Hvorfor og på hvilken måte?

3. Er det teknisk og teoretisk mulig å brannsikre Gamle Horten Gård på en slik måte at dette ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet?

4. gitt en ønsket bruksendring fra militærforlegning til boliger?

5. gitt en ønsket bruksendring fra militærforlegning til overnattingssted?

6. gitt en videreføring av drift av bygningene uten ønske om bruksendring til overnattingssted og/eller bolig?

7. Rødt vil med dette be om at disse spørsmålene vurderes og besvares før saken om Gamle Horten Gård ta opp til ny politisk behandling.

8. Hvem har i dag ansvar for forsvarlig brannsikring av Gamle Horten Gård?