Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er vinneren av livets lotto?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt siden barneskolen har vi blitt fortalt at å bli født i Norge er som å vinne i lotto.

Vi er de heldige som vokser opp i et trygt, rettferdig og likestilt land hvor alle har like muligheter til å lykkes. Dette er delvis sant, fellesskolen har vært og er en viktig del av velferdsstaten Norge. At sønnen til den trygda alenemoren og dattera til direktøren får den samme undervisningen og lærer om de samme verdiene på den samme skolen er noe av det fineste i landet vårt. Fellesskolen legger til rette for at alle skal kunne lykkes uavhengig av utgangspunktet deres. Etter snart 8 år med Høyre-ledet regjering ser vi at fellesskolen er svekket og forskjellene i samfunnet øker.

I Norge vokser 111 000 barn opp i fattigdom. Forskjellene i samfunnet ser vi allerede fra barneskolen. Noen førsteklassinger kan møte opp med en fin ny sekk, delta på de morsomste aktivitetene og ikke tenke over familiens økonomi. Andre får ikke de samme mulighetene.

Dessverre blir forskjellene enda mer tydelige når man blir eldre. Et eksempel er utstyrsstipendet på videregående skole. På mange linjer er utstyrsstipendet alt for lite, og elevene må bruke egne penger på utstyr som er nødvendig for deres utdanning. Noen elever er heldige. De har foreldrene som kan betale dette. Klassekameraten er ikke nødvendigvis like heldig, og må velge mellom å slutte på fotball eller møte opp på skolen uten det utstyret som kreves.

I det samme klasserommet som elevene blir fortalt at de har vunnet i lotto, sitter det klassekamerater som tar med seg tomme matbokser på skolen, fordi pengene hjemme ikke strekker til.

I verdens tryggeste land, vokser mange barn opp med vold i hjemmet, både fysisk og psykisk. Korona-pandemien har gjort hverdagen vanskeligere for disse barna fordi restriksjoner gjør at de må tilbringe mer tid i utrygge hjem.

Mange barn vokser opp utende samme mulighetene til å delta i fellesskapet på lik linje med klassekameratene. Dette er noe vi aldri må tillate. Barn og unge trenger en trygg og stabil hverdag og fortjener at helsetjenesten strekker til når de trenger det.

Norge er ikke lenger verdens mest likestilte land og forskjellene mellom ulike grupper i samfunnet øker. AUF mener at ulikhetskrisen må få en høyere politisk prioritering. Uansett hvordan de ser ut, hvem de elsker og hvor de bor, fortjener alle barn like muligheter å få et godt og trygt liv.

Det er en rettighet at barn og unge skal ha en god levestandard. Derfor skal valg som omhandler barn alltid vektlegge hva som er beste for barna. De har rett på å føle seg trygge og mette. Slik er det ikke i dag. Statistikken over antall barn som lever i fattigdom øker på Høyre, KrF og Venstres vakt.

Om alle barn som er oppvokst i Norge har vunnet i lotto, er det ikke alle som har vunnet like mye. Spillereglene er ikke like og utgangspunktet for å lykkes i et av verdens beste land er ikke godt nok. Ulikheten i Norge har økt de siste årene. Det er på tide at det settes i gang et større nasjonalt utredningsarbeid for å få en bedre oversikt over levekårene hos barn som lever under fattigdomsgrensa.

Vi har laget 10 spilleregler for at alle som vokser opp i Norge, uavhengig av foreldrenes ressurser skal ha mulighet til å vinne toppgevinsten i livets lotteri.

  1. Innføre gratis barnehage og SFO.
  2. Utrede en nasjonal oversikt over levekårene hos barn som lever under fattigdomsgrensa og pålegge kommunene å gjennomføre en levekårsundersøkelse, samt utarbeide handlingsplaner for reduksjon i fattigdom.
  3. Holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialstønad.
  4. Innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år.
  5. Styre fellesskolen og sikre alle elever rett til å fullføre Videregående på den tiden de trenger, uavhengig om du ønsker å ta fagbrev eller få studiekompetanse.
  6. Innføre gratis skolemat på grunnskolen og videregående.
  7. Innføre et nasjonalt ungdomskort på kollektivtransport for alle under 20 år til 200 kr i måneden.
  8. Styrke arbeidet tilknyttet vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på barn og unge.
  9. Øke utstyrsstipendet til yrkesfagelever.
  10. Styrke borteboerstipendet for ungdomsskole og videregående elever.

Oda - Leder Horten AUF, Camilla - Nestleder i Vestfold og Telemark AUF, Horten

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.