Mange vil si at ingen eier utsikten din fra f.eks. huset ditt til sjøen. Andre vil si at du ikke har noen lovbestemt rett til å beholde utsikten din i all fremtid. Hva om naboen din vil bygge en etasje på huset sitt som tar bort all utsikten din mot sjøen, er du da helt uten rettigheter? Nei, du er ikke det, her vil nabolovens paragraf 2 kunne komme deg til unnsetning.

Mange, særlig her i Vestfold, har betalt i dyre dommer for sjøutsikt. Så får du plutselig et nabovarsel fra naboen nedenfor om at han har byggeplaner som tar fra deg all utsikt mot sjøen. Eiendommen din raser med et pennestrøk ned i verdi med store beløp. Hva gjør du da? Det naturlige er da å protestere på byggeprosjektet til plan- og bygningsetaten i kommunen. Hvor stor vekt kommunen legger på at utsikten din forsvinner varierer veldig. Plan- og bygningsloven uttaler at kommunen som hovedregel skal se bort fra privatrettslige forhold. Selv om byggesøknaden blir godkjent av kommunen utelukker ikke det at byggeplanene fortsatt kan være i strid med nabolovens paragraf 2. Dette har Høyesterett fastslått. Mange er ikke klar over dette to-sporede systemet, og som kan medføre at mange naboer blir sittende med skjegget i postkassa. Dette medfører at naboen overtar «din» sjøutsikt og påfører deg et stort økonomisk tap.

Når det er sagt skal det en del til før vilkårene i nabolovens paragraf 2 er oppfylt. Utsiktstapet må påføre deg en skade eller ulempe, og må være urimelig eller unødvendig. Vil eiendommen din rase i verdi vil du bli påført en økonomisk skade. Det å miste utsikten i seg selv vil også være en ulempe. En plassering av et bygg kan være unødvendig når den som skal bygge har alternativer til plassering.

Ved å flytte bygget noen meter vil du likevel få beholde det meste av utsikten din. Da bør en slik løsning velges. Noen ganger ligger det til rette for å bygge lavere. Noen ganger kan man forlange at naboen må redusere arealet i sitt nye hus hvis det kan redde mye av utsikten din.

Andre momenter kan være hva du måtte regne med ville skje på nabotomta foran deg da du kjøpte huset ditt. Lå det en ubebygd tomt der som kanskje også var regulert til bolig, står du svakt i forhold til å protestere på at utsikten forsvinner. Er det en naturlig gjentetting i et eksisterende boligstrøk står du også svakere.

Hva gjør du? Et godt råd er å bringe naboloven inn allerede når du får nabovarselet. Et annet godt tips er å få en takstmann til å verdsette hvor mye eiendommen vil gå ned i verdi som følge av utsiktstapet. Det vil ofte åpne øynene til den som skal bygge, hvis det rasles med et større erstatningskrav for utsiktstapet. Jeg opplevde i en slik sak at byggherren nokså raskt endret byggeplanene slik at utsikten ble reddet. Hvis dialog ikke fører frem kan man vurdere å bringe saken inn for tingretten med krav om å stanse byggeprosjektet gjennom en midlertidig forføyning.

Selv om du ikke når frem med et krav om endring av byggeprosjektet kan det være grunnlag for å kreve erstatning for utsiktstapet.