For det første tenker vi at Horten allerede har de hotellene de fortjener: Sjømilitære samfund, Thon hotell, First Hotel Horten og Grand Hotel Åsgårdstrand.

Forskjellige hoteller med ulik standard, som dekker det behovet byen har. Ingen av dem har fullt belegg, det er derfor umulig å tro på at et nytt hotell – som er uten restaurant og egen bar - vil gi 35 nye arbeidsplasser (25 årsverk). Og hva er nytt med dette nye kjedehotellet, som markedsføres som lavpris, som vil tiltrekke seg flere mennesker til Horten? Hvem kommer, og hvorfor? Bedrifter eller backpackere?

LES OGSÅ (+): Noen applauderer, andre er sterkt kritiske til planene om åtte-etasjers hotell: – Gjett hvem som får viljen sin

Spørsmålene er mange, og det hadde vært fint å få noen svar før vi virkelig kan tro på tallene. Og når vi snakker om arbeidsplasser: oss bekjent bidrar bobilturistene i Gjestehavna godt til verdiskapingen i Horten. De handler i våre butikker og går på våre restauranter.

Det nye hotellet nevnes som et signalbygg (+), uten at det utdypes. Men hva er et signalbygg? Er det høyden på bygget som avgjør? Kunne vi ikke heller hatt et signalbygg i ordets rette forstand? Et bygg som er «et arkitektonisk iøynefallende, signifikant bygg som skiller seg positivt ut blant omgivelsene og bidrar til å skape lokal identitet» (Det norske akademis ordbok). Gjerne et bygg med en viktig funksjon i samfunnet og som mange kan bruke, for eksempel et bibliotek, som i Holmestrand. Det ville vært inkluderende, og virkelig knyttet befolkningen i Horten til havna.

En annen ting er hvordan hotellet presenteres: i en modell fotografert i fugleperspektiv. I et slikt perspektiv kommer høyden og virkningen av bygget ikke fram. Vi foreslår uansett VR-briller før avgjørelsene faller i denne saken.

Vi er spent på å høre mer om den prosessen som pågår i kommunen for at flest mulig av kommunens innbyggere kan gi uttrykk for sine ønsker for havneområdet. Hvis alle gode krefter går sammen, er det mye som det går an å få til. Vi håper at kommunen kan informere mer om den prosessen som foregår, og gjerne gi ut et sammendrag av utredningene som er gjort. Vi er verken mot næring eller boligbygging, bare Hortens særpreg og identitet bevares, at nyetableringer ikke går ut over eksisterende næringer (jfr planen) og at sentrum og havneområdet knyttes sammen.

La området fylles med liv og moro, kultur og handel, rekreasjon og badeliv før det går altfor lang tid. Det vil gjøre Horten til en skinnende perle.

LES OGSÅ (+): Kåre Conradi likte seg godt i Horten: - Vi følte oss veldig til rette