Gå til sidens hovedinnhold

– Hva står på spill ved valget?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Solberg-regjeringen har til nå sittet i åtte år. Og den har loset oss trygt gjennom det dramatiske oljeprisfallet i 2014, flyktningkrisen i 2015 og ikke minst den meget krevende covid-19-pandemien det siste halvannet året.

Det er kun kort tid igjen til stortingsvalget, og valgkampen er i full gang. Høyre kjemper selvfølgelig hardt for at Solberg-regjeringen skal få fortsette, og det er flere åpenbare grunner til det:

Innen helse- og omsorgssektoren så ble fritt behandlingsvalg innført i november 2015. Dette gir den enkelte pasient rett til å velge på hvilket sykehus man vil ha behandling, og man kan også velge å få behandling hos private helseaktører som har avtale med det offentlige. Fritt behandlingsvalg forutsetter at pasienten har rett til utredning eller behandling. Over 60000 pasienter har til nå benyttet seg av dette tilbudet innen så ulike felter som psykisk helsevern, rusbehandling, Parkinsons sykdom, MS, epilepsi og en rekke ulike kirurgiske inngrep. Denne populære og viktige pasientrettigheten vil en AP-SP-basert regjering fjerne innen 100 dager! For Høyre vil alltid pasienten og pasientens valgfrihet være i fokus, og pasienten er viktigere enn systemet!

Sandefjord Lufthavn Torp er som privat flyplass helt avhengig av de inntekter den får gjennom taxfreesalget. En avvikling av taxfreeordningen eller overføring av salget til Vinmonopolet, som de rødgrønne partiene ønsker, vil utvilsomt føre til en dramatisk reduksjon av inntektene til Torp. Og dette kan definitivt true flyplassens eksistens. Og flyplasser legges ned, vet vi. Det skjedde for eksempel med Moss Lufthavn Rygge høsten 2016. Høyre ønsker å sikre at Torp forblir en regional motor for både næringsliv og turisme med sine viktige destinasjoner til inn- og utland og vil blant annet derfor beholde taxfreeordningen.

Når det gjelder både kommune- og regionreformen som ble iverksatt i januar 2020, har de rødgrønne partiene sagt at de vil reversere disse reformene dersom det lokalt er støtte for det. Med tanke på de enorme beløp disse sammenslåingsprosessene har kostet skattebetalerne, og med store endringer for titusenvis av ansatte, så fremstår dette som populistisk og uansvarlig. Bør ikke disse reformene i det minste få anledning til å virke noen år før de så evalueres og eventuelt reverseres? Det samme prinsippet bør også benyttes når det gjelder den mye omtalte politireformen fra 2015, som jo Ap faktisk støttet i Stortinget!

Innen kultursektoren går Ap, Sp og SV til valg på å skrote den såkalte gaveforsterkningsordningen, som ble innført i 2014. Dersom dette blir vedtatt, så vil det bli et stort tap for mange lokale institusjoner innen kunst og kultur. Denne ordningen, hvor Staten bidrar med inntil 25 % «på toppen» av donasjoner fra private, etter visse kriterier, har utløst nærmere 360 millioner i friske penger til kunst og kultur de siste årene. Og lokalt har for eksempel Stiftelsen Oseberg Vikingarv mottatt viktige og fortjente midler på denne måten. Høyre ønsker gjennom gaveforsterkningsordningen å støtte det lokale kulturlivet og stimulere private til å gi gaver som vil komme i tillegg til de begrensede offentlige midlene som hvert år bevilges til kunst og kultur.

Høyres største bekymring er dog at EØS-avtalen vil svekkes eller på sikt sies opp av en ny rødgrønn regjering. En slik regjering vil trolig utgå fra, eller støttes av, tre tydelige «nei til EØS»-partier, nemlig Senterpartiet, SV og Rødt. Usikkerhet rundt EØS-avtalen er det siste landet eller de eksportrettede bedriftene i Vestfold trenger etter halvannet år med nedstengning og pandemi!

Ethvert stortingsvalg er et retningsvalg, og Høyre arbeider for at et flertall av velgerne skal støtte den ansvarlige og fremtidsrettede kursen Solberg-regjeringen har vist at den står for gjennom åtte år. Godt valg!

Kommentarer til denne saken