Gå til sidens hovedinnhold

– Hva skjer på bakrommet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flertallet i kommunestyret valgte ikke å ta stilling til søknaden om omregulering av Horten Gård til boligformål. Begrunnelsen var at eierne av gården trakk saken før formannskapets møte. Det var «ingen sak» å ta stilling til. Ved ikke å ta et prinsipielt standpunkt til fremtidig disponering av gårdsbygningene, sviktet Arbeiderpartiet sine medlemmer. Det bør få konsekvenser for neste nominasjon til kommunevalget.

Eierne er nå i en posisjon hvor de igjen kan fremme en ny søknad – med et mindre antall boliger, og kanskje til og med parfymere løsningen med å beholde Befalsmessa til næring og kultur.

Har det vært og er en villet situasjon for ordføreren og lederen av utvalget for bygg, regulering og næring?

Det er mange ubesvarte spørsmål i denne reguleringssaken.

Hvorfor ble ikke formannskapet orientert om eiernes tilbaketrekning av søknaden tidligere på dagen? Da hadde de hatt tid på seg til å vurdere situasjonen og behandlingen videre. Meldingen kom som en overraskelse da saken skulle behandles, sent på kvelden.

Når ble ordføreren orientert om denne utviklingen? Var overraskelsesmomentet en del av en større plan?

Heldigvis var noen våkne nok til å sende saken videre til kommunestyret.

Selvsagt er det lett å tenke konspiratorisk i denne saken. Det er sterke krefter i administrasjonen og blant politikerne som ønsker en omregulering til boliger. Hvorfor? Det foreligger jo en god reguleringsplan som ivaretar allmennhetens interesser.

Jeg er spent på hva som skjer på bakrommet nå. Hva slags forslag til omregulering vil dukke opp snart? Her gjelder det å være på vakt. Jeg håper virkelig at eierne av Horten Gård har tatt til seg at et politisk flertall etter medlemsmøtet i Ap, ikke vil ha en endret reguleringsplan.

Horten Gård-saken har engasjert flere tusen hortensere og folk utenfor kommunen. De aller fleste mener det er uhørt å tenke seg en privatisering av gården. Snikprivatisering til hybridløsninger blir heller ikke akseptert..

Trolig vil alle nye forslag som innebærer private boliger i fremtiden, gjenopplive engasjementet vi har sett på nett og i media. Jeg håper også at Aps medlemmer fortsetter sitt engasjement mot omreguleringen. Mitt eget parti, Høyre, skuffet stort under kommunestyrets behandling av saken. Det å bevare Horten gård for allmennheten er jo god høyrepolitikk.

Kommentarer til denne saken