Administrasjonen innstiller på et «nei» til flagging for kvenene i kommende kommunestyremøte. Det er vi utrolig skuffet over, men velger å tro at dette skyldes mangel på kunnskap, ikke et ønske om å videreføre den assimileringspolitikken kvenene har blitt utsatt for siden 1700 tallet. I tilfelle ville det være å motarbeide både Europarådet og Norges forpliktelser overfor egne nasjonale minoriteter. Vi har derfor sendt brev til både administrasjon og politikere med utdypende informasjon.

Kvenene ble anerkjent som nasjonal minoritet sammen med jødene, skogfinnene, rom, romani / taterne da Norge ratifiserte Rammekonvensjonen for Vern av Nasjonale Minoriteter i 1998. Det kvenske folket er ikke innvandrere til Norge og vi er ikke «en slags samer» slik mange tror. Vi er ett av de opprinnelige folkeslagene på Nordkalotten. Leveområdet strakk seg fra Bottenhavet og nordover til Ishavet, i østlig og vestlig retning – fra Lofoten til Kolahalvøya. I Norge er i dag de tradisjonelle leveområdene nord i landet, men det bor kvener over hele Norge, også i Horten.

Norske kvener Ytre Oslofjord har sin base i Horten, mens nedslagsfeltet er som navnet viser betydelig større. Og storhet møtte vi da også fra Tønsberg kommunes øverste ledelse, både kommunalsjef og ordfører. Der er flagget allerede innkjøpt. Vi ønsker å se vårt flagg – Kvääninflaku – vaie ved Rådhuset i Horten også på Kvenfolkets dag 16. mars. Samtidig ønsker vi å løfte de andre nasjonale minoritetene inn i sirkelen av lys.

Det finnes et handlingsrom i flaggloven og en dør inn til hvert hjerte. Vi oppfordrer politikerne til å bruke begge deler og setter vår lit til at de sier «Ja» til flagging for kvener i kommunestyret i februar.

Med vennlig hilsen.