Dette er et spørsmål jeg har gnagd lenge på. Jeg er kun 26 år og uføretrygdet. Jeg vet at det er lenge igjen av livet jeg har tenkt å leve og derfor har jeg lyst til å nå ut for å gjøre noe positivt for nærmiljøet. Men det er ikke lett. Jeg har på grunn av min svært varierende og alvorlige helsetilstand ikke like frie tøyler til å gjøre hva jeg vil, når jeg vil, og føler derfor på en skam.

En skam i den forstand at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt eller gjort for å endre, eller bidra til byen jeg har blitt så glad i. Jeg føler meg svært alene. Som en benkesliter som aldri får sjansen til å gjøre noe bra. Til å bevise for meg selv og andre at jeg duger. For det er noe jeg tror jeg gjør.

Det jeg vil frem til med disse ordene er at jeg har lett etter ting og fritidsaktiviteter jeg har mulighet til å bidra med. Men de krever oppmøte, de krever talent, noe jeg til en vis grad mangler. Jeg leter derfor etter et tilbud hvor jeg føler at jeg kan bidra og føle meg nyttig for noe eller noen. Men sosial angst knyttet opp mot lite energi har gjort at jeg har kommet til kort hver gang jeg har kommet opp med en ny idé.

 

Horten er en av de kommunene i Vestfold med størst arbeidsledighet (5%), men tilbudene for denne gruppen med mennesker er heller latterlig. Det er per i dag ingen tilbud for unge arbeidsledige som har lyst å yte hvis vi ser bort i fra jobbsøkerkurs i regi av Nav. Er det noe jeg er sikker på er at det er mange der ute som kunne ha hatt godt nytte av et tilbud som er med på å forme noe sosialt.

LES OGSÅ: Crossfit Horten: – Vi blir bedre sammen!

Jeg flyttet nettopp tilbake til Horten fra Oslo, og der hadde vi noe som het Aktiv på dagtid. Et arrangement som skulle hjelpe de som slet seg ut døren med fysisk aktivitet. Forskjellen på dette og det som arrangeres her i Horten er at dette tilbudet er rettet mot unge. Tilbudet lød slik at de som fikk stønader av Nav, dvs AAP og uføretrygd til den nette sum av 100,- i måneden kunne stille opp på så mange arrangementer som mulig. For å holde sin fysiske form i gang.

(Innlegget fortsetter under bildet.)

 

Jeg vil med dette etterlyse et slikt tilbud her i Horten kommune. For å hjelpe de som aldri kommer seg ut døren. De som blir glemt rundt omkring i leiligheter her i Horten. Gi denne gruppen mennesker et tilbud på lik linje med de «friske». Dette er et tilbud som til syvende og sist kan hjelpe på mestringsfølelsen, på nettverksbygging og på det sosiale, noe vi alle er enige om at vi mennesker trenger. Jeg har tro på at et slikt tilbud ikke bare vil hjelpe på den psykiske helsen men også hjelpe de som har mulighet en vei tilbake i arbeidslivet.