Ap skal «Styrke Hortens identitet som marineby», står det i partiets program.

Men hva har Arbeiderpartiet gjort så langt siden lokalvalget i 2019, for å styrke Hortens identitet som marineby? La oss prøve å finne sporene av denne påstanden. Da er det naturlig å se på hvordan kommunen fremmer Horten som en marineby, med reklame og satsing på de områdene i Horten som viser den maritime identiteten.

Satsingsområder rundt det å reklamere for Horten som en marineby: På kommunen sine egen hjemmesider, finner en kun ett resultat på søket «Marineby», det er filmen «Made in Horten», som handler om at Horten er lik teknologi, det ligger i sjela til Horten.

Når en Googler «Marineby», finner man til slutt at kryssordløsningen på Marineby kan være Horten eller Stavern. En finner ikke engang et bilde av Horten, med bilde-søk av «Marineby». Mente Ap «maritimby», eller? Nei, finner ikke Horten da heller.

På Visit Vestfold sine sider og når en Googler Horten, kommer det opp at Marinemuseet og KJV er attraksjoner å se. At Horten er en havneby, men «Marineby» nevnes ikke. Men hvis en går inn på det som står om Karljohansvern, kan en lese at; «...var en viktig marinestasjon for Forsvaret» og at KJV kalles i dag «Kulturverftet».

Videre kunne Horten sin Wikipedia-side blitt både mere oppdatert og ha et langt bedre historisk innhold, noe kommunen kan sjøl bidra med.

Ser en på Tripadvisor sine sider om Horten, er det svært lite om marinen i Horten, bortsett fra Marinemuseet. Det betyr folk vet kun om Marinemuseet, ikke annen marine-virksomhet på KJV eller i Horten.

Hvis en går på Visit Norway sine sider, finner en etter hvert noe om KJV og Marinemuseet, når en har bladd nedover en stund, men ellers svært lite er å finne av info der.

Søker en på Horten på Google bilder, kommer etter hvert Marinemuseet. Men ellers alt mulig annet.

Søker en inne på Facebook kan en finne noen få resultater på «Marineby», men ikke noe kommunen har stått for. Man finner også mange sider, grupper og innlegg om Horten. Men av god informasjon om Horten, er det bare HortenLove-sida som har noe om Horten, som en turist kunne ha bruk for. Men den sida finner en ikke med en gang på søk.

Gjengangeren har noen innlegg hvor «marineby» er nevnt. 39 resultater, nyeste var 23.11. 2020.

Hvilken kanal er den viktigste måten å reklamere for en by på i dag? Det er Internett, og gode skilter langs veien til og i Horten. Jeg er spent på hva annet gjøres for å reklamere for Horten som en marineby?

Hva er satsinga på de områdene i Horten som viser fram og styrker at Horten har en identitet som marineby?

Er ikke det å både ta vare på og til og med finne enda mer fram av det som var marinen i Horten, å styrke identiteten? Tviholde på det som nå er igjen både på KJV og i resten av Horten kommune, som hadde med marinen å gjøre. Ikke rive, selge, bygge om, bygge nytt og ikke vedlikeholde, det som er igjen av historien til marinen i Horten.

Hvordan har Horten Arbeiderpartiet styrka Hortens identitet som marineby siden lokalvalget i 2019?

I alle fall ikke med å tillate boliger på Horten Gård, som marinen hadde siden 1820 fram til Horten kommune overtok den i 2007, men så solgte den videre året etter til en privat aktør, for kun kulturelle formål og hotellvirksomhet. Men så i 2016 ble Horten Gård solgt videre til dagens eiere, som nå vil bygge minst 22 boliger i den gamle historiske bygningsmassen og tjene penger på det. Store deler av området Horten Gård ligger på vil da ikke lenger bli tilgjengelig for allmennheten, og flere bygg vil for all framtid være i en tilstand som har lite med marinen sin tid på Horten Gård.

Altså ingen styrking i det hele tatt av Horten som en marineby - lurt igjen.