Fristen for å søke plass for barnehagene, både private og offentlige, fra 1. august er 1. mars.

Barn som fyller ett år i september eller oktober kan velge å benytte plassen fra den måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i november får plass fra 1. november. Barn som fyller ett år innen 30. november og har søkt innen 1. mars har rett til barnehageplass.

Besøksdager

LES OGSÅ: Kathrine legger ned barnehagen etter 13 års drift: – Det går mot slutten for oss

De som er usikre på hvilken barnehage de skal søke, kan komme på besøksdagene som arrangeres 3. - 4.- og 5. februar.

– Foreldrene kan sette opp to prioriterte barnehager, sier barnehagesjef Hanne Bakke.

Antall barn går ned

Hvor mange som kommer til å søke, kan hun ikke svare på nå, men prognosene tilsier at det blir færre enn tidligere år. Det skyldes at det blir født færre barn i kommunen.

I 2018 var det 1419 barn i alderen 1 - 5 år i Horten. I fjor var det 1395. Prognosene fra SSB legger opp til at det bor 1370 barn i den aldersgruppen i år 2025, 49 færre enn i 2018. Deretter vil antall barn stige igjen, ifølge SSB.

Barnehager i Horten

9 kommunale barnehager:

Gartnerløkka barnehage

Rørehagen barnehage

Åsgårdstrand barnehage

Bjørnestien barnehage

Karljohansvern barnehage

Skavli barnehage

Blåbærlyngen barnehage

Nordskogen barnehage

Strandparken barnehage

7 private barnehager:

Trimveien barnehage

Stifinneren barnehage

Lillås gård barnehage

Espira Nykirke

Espira Baggerødbanen

Barnas barnehage

Borre student- og idrettsbarnehage

5 familiebarnehager:

Skrukketrollet familiebarnehage

Sommerfuglen familiebarnehage

Tusseladden familiebarnehage

Kinaputten familiebarnehage

Babyhagen familiebarnehage

1 åpen barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket: 1. mars.
Hovedopptaket avsluttes 30. april.

Svarfrist innen 30. april.
Utenom hovedopptaket har vi løpende opptak ved ledig plass.

Barnehageåret: 1. august – 31. juli.