Humanistisk konfirmasjon i Bakkenteigen kulturhus i september

– 17. mars avlyste vi alle vårens konfirmasjonsseremonier. Nå tilbyr vi ny seremoni til alle våre konfirmanter!