Stortingsrepresentant Tom Christer Nielsen (H) hevder at SV ikke er opptatt av hvordan vi skal skape flere jobber og bygge opp nye næringer. Nielsen har nemlig lest utkastet til SVs nye partiprogram og der hevder han bare å finne mer næringsfiendtlige miljøkrav og ingen svar på hva vi skal leve av.

Enten forstår ikke Nielsen hvordan vi skaper verdier i samfunnet, eller så prøver han bevisst å villede leserne. Alle som kan lese bør søke opp utkastet til SVs nye partiprogram – der foreslår vi den kraftigste satsingen på næringsbygging siden etterkrigstiden.

Selv om Nielsen ikke ønsker å gi leserne hele bildet, har han rett i at SV ønsker et sterkt vern for miljøet og naturen, nettopp fordi vi ønsker å ikke ødelegge verdier. Gjennom hele historien har vi kjempet mot høyresidens iver etter å sette kortsiktig gevinst foran evigvarende verdier. Heldigvis har vi hatt folket med oss i denne saken, og vunnet frem noen av de strengeste miljøkravene i verden, samtidig som Norge er en av verdens fremste industrinasjoner.

Hvis vi fører en politikk hvor miljøbevegelse, fagbevegelse og industrien inviteres til å samarbeide, kan vi både verne og bygge verdier samtidig. I motsetning til høyresiden, som midt i en klima- og naturkrise glemmer å beskytte miljøet, til fordel for kortsiktig gevinst.

SV vil gjøre det vi vet fungerer. I Norge har vi en stolt tradisjon hvor staten går foran, legger aktivt til rette og investerer sammen med det private næringslivet for å sikre at utviklinga står i stil med det felleskapet trenger. Det var slik vi bygget opp oljeeventyret, og det er slik vi skal bygge fremtidens grønne industrieventyr.

SVs løsning er derfor å lære av vår egen historie og gjøre det som funker, og vi er klare for å bruke alle verktøyene i den næringspolitiske verktøykassen. ¨

Det er ikke Høyre. Høyre tror bare på to ting: lavere skatter og privat eierskap.

For eksempel mener de at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk økonomi. Det går ikke. Hovedregelen må være det eierskapet som er mest effektivt for å skape verdier og arbeidsplasser. Når det kommer til skattekutt, har Høyres eget finansdepartement ikke klart å si om kuttene har først til økonomisk vekst. Nylig leverte også et utvalg regjeringen selv oppnevnte, en konklusjon om at kutt i formueskatten faktisk kan være direkte skadelig for jobbskaping.

Høyre har altså de siste åtte årene sløst vekke skattebetalernes penger på å gjøre rikfolket enda rikere, og deres egne fagfolk kan ikke engang si om det har ført til flere arbeidsplasser.

Denne tankegangen er farlig, og må skrotes skal vi klare å bygge ny grønn industri og sikre velferden fremover. Det vi trenger er en sunn og fornuftig norsk næringspolitikk, som tar hensyn til klimaet, naturen og folket. Der er SV mye, mye bedre enn Høyre.