Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ga 20. juli ut rapporten: «10 år siden 22.juli – sentrale utviklingstrekk innen høyreekstremisme».

Før jeg gjengir noen hovedfunn i rapporten, vil jeg bare fastslå at nær samtlige politiske drap og terrorhandlinger på norsk jord etter krigen er gjennomført av høyreekstremister og nynazister. Det går et blodrødt spor fra Oktober bokhandel i Tromsø ble sprengt av høyreekstremister i 1977, via bomben som ble kastet inn i et 1. mai-tog i Oslo av nynazisten Petter Kristian Kyvig i 1979, og trusler om vold mot Sagene skoles 17. mai-tog på 80-tallet fordi de hadde et betydelig innslag av innvandrerelever.

I 1985 ble inngangspartiet til en moske i Oslo sprengt – en kvinne ble skadd. Bomben var utplassert av et medlem av Nasjonalt Folkeparti – en avlegger av Norsk Front, som ble ledet av nynazisten Erik Blucher. I 1981 oppsto en organisasjon kalt NGA – Norges Germanske Arme. De utmerket seg med å stjele våpen fra et av Heimevernets våpenlagre, for deretter å likvidere to av sine egne. Utført av blant andre den kjente nynazisten Johnny Olsen. Samme Olsen var seinere med på et av de mange bombeangrepene på Blitz-huset i Oslo. Et av disse attentatene kunne ha endt forferdelig – den blåste ut vinduene i daværende Rikshospitalet – 60 meter unna. Tilfeldigheter gjorde at ikke flere titalls mennesker ble drept.

I 1999 ble indiskfødte Arve Breheim Karlsen jagd ut i Sognsvann og druknet. Vitner fortalte om menn som skal ha ropt «Drep negeren», men ingen ble dømt for drap. I 2001 kom så drapet på Benjamin Hermansen, utført av de to Boot Boys-medlemmene Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler. I 2008 ble en advokat arrestert for å ha skutt med hagle mot en 16-årig asylsøker på Hvalstad i Asker. Han «var blitt inspirert av et leserinnlegg av en innvandrerfiendtlig organisasjon». Samme år ble den norsk-somaliske drosjesjåføren Mamel Jamal Schirvac skutt og drept av en 26-årig passasjer i Trondheim. Han var aktiv på de samme islamofobiske nettstedene som A. B. Breivik seinere ble kjent for. Han ble imidlertid dømt til tvungent psykisk helsevern.

I 2013 angrep to SIAN-aktivister to ungdommer i Oslo med kniv. Den ene ungdommen på 16 år fikk punktert lungen. Gjerningsmannen fikk 2,5 års fengsel.

Så kjenner vi alle hva som skjedde 22. juli 2011. Men etter det har vi altså opplevd Philip Manshaus og hans vanvittige drap på stesøsteren, fordi hun var av «ikke-arisk» herkomst, og hans forsøk på å drepe muslimer i en moske i Bærum.

Dette er en mørk politisk historie i Norge. Utført av høyreekstremister og nynazister.

Hva sier så PST anno 2021:

  • Høyreekstremisme er i økende grad blitt et transnasjonalt fenomen. Mange høyreekstreme henter inspirasjon på tvers av landegrenser, og framhever en vestlig framfor nasjonal identitet.
  • Høyreekstremister tilpasser budskapet sitt i form og innhold for å tiltrekke seg nye tilhørere. Overlapp fra høyreekstrem ideologi til anti-statlige konspirasjonsteorier, samt øko-fascisme, forventes å vedvare.
  • Dagens høyreekstremister bruker ulike strategier for å oppnå politisk endring. De høyreekstreme ideologiske retningene som forfekter behovet for en øyeblikkelig samfunnskollaps vurderes å ha en radikaliserende og mobiliserende effekt, og utgjør således en potent terrortrussel.
  • Høyreekstremes digitale nettverk vil prege trusselbildet framover. Nye terrorangrep vil sannsynligvis utføres av enkeltstående aktører som har vært delaktig i de digitale nettverkene
  • Forebygging av terrorhandlinger krever samarbeid mellom ulike samfunnsaktører. Spesielt der soloterrorister eller mindre celler er involvert har også publikum en viktig rolle. Dette fordi nærstående ofte er de første til å registrere varseltegn i en begynnende radikaliseringsprosess.

Der står vi altså. I en situasjon mange hadde håpet vi aldri igjen skulle havne i. Men 22. juli har forhåpentligvis åpnet øynene hos mange. Ikke minst hos media og politiske partier på høyresiden. Som må slutte å bortforklare – som stortingskandidat Erlend Larsen fra Høyre - og i stedet klare å sette riktige ord på det som skjer.

Det er ekstremt. Det kommer fra høyre ytterkant. Det er høyreekstremt. Som PST helt korrekt betegner det. Og de kan komme til makt – kfr. Trump. Gå gjerne inn på NRK og se serien om Ku Klux Klan.

Vi i SV sier: Ingen rasister eller nazister i våre gater!